Steelwrist Background
Please select market
×

Om Front Pin Lock

Steelwrist framaxellås är en patenterad mekanisk lösning som höjer säkerheten på symmetriska snabbfästen. Framaxellåset är en lösning som fungerar lika bra på alla typer av grävmaskiner, oavsett storlek och ålder. Resultatet av en tappad skopa kan vara förödande och flera allvarliga olyckor inträffar varje år. Med ett framaxellåst fäste är du och dina medarbetare trygga på arbetsplatsen.
Så här funkar det.

Vi införde framaxellås redan våren 2012 (eller Front Pin Lock – FPL som vi kallar det), och har sedan dess levererat tusentals snabbfästen och tiltrotatorer med högre säkerhet. I samband med lansering av vår SQ-portfölj (våra helautomatiska snabbfästen) våren 2017 och intåg mot rivningssegmentet, började vi även implementera Generation 2 av FPL då rivningsredskap kan vara mycket tyngre än många entreprenadredskap.

Framaxellåset består av två innovationer som när de kombineras höjer säkerheten avsevärt:

  • Låst framaxel – låser den främre axeln i redskapet när låsprocessen startas
  • Positiv låsindikering – intuitiv indikering med röd indikator när fästet är öppet och grön indikator när skopan är i ett säkrat läge

Framaxellåset fungerar på alla typer av grävmaskiner:

  • Både på snabbfäste och tiltrotator
  • På hjul- och bandmaskiner med mer avancerade styrsystem (tvåslang-system)
  • På kompaktmaskiner med enklare proportionallstyrning från maskinen (fyrslang-system)
  • På begagnade maskiner i fält (helt styrsystemsoberoende)

Framaxellås är idag standard på alla våra tiltrotatorer och snabbfästen med symmetriska grindfästen.

Frågor och svar om framaxellås

Svar på de vanligaste frågorna vi får om säkerhet kring snabbfästen.

När händer olyckor?

Vid vår analys 2012 såg vi att olyckor i princip sker vid två olika typer av tillfällen.

  • Föraren kopplar främre greppet i skopan men av något skäl missas koppling i fästets bakre axel, dvs den axel som föraren inte kan se från hytten. Samtidigt missas den fysiska verifieringen av att skopan verkligen sitter fast (föraren blir oftast störd av något annat och kan missta sig på var i kopplingsprocessen man stannade) och arbete påbörjas.
  • Föraren “ska bara” flytta undan en skopa alternativt lyfta upp en skopa på exempelvis en vagn. Föraren greppar skopan med i den främre axeln men använder inte låset då ju skopan bara ska flyttas. (Låset har stängts av då det annars tjuter en varningssignal i hytten). Nu flyttar föraren skopan men eftersom den inte är låst kan skopan lätt lossna ur det främre greppen om man exempelvis stöter till sidan på vagnen eller en lastbil.

Målet med framaxellåset är att skydda mot båda dessa risker.

Är det omöjligt att tappa ett redskap med ett framaxellåst fäste?

Då det handlar om en maskin med en förare är det naturligtvis inte möjligt att helt ta bort risken för att tappa ett redskap. Lika lite som man kan konstruera en grävmaskin som inte kan skada någon, eller en bil som inte kan krocka, kan man bygga ett snabbfäste som aldrig kan tappa en skopa oavsett vad föraren gör.

Vad det däremot handlar om är att försöka bygga bort risken för en olycka när föraren av misstag kopplar fel utan att märka det.

Varför positiv grön indikering istället för som brukligt röd indikator?

Grundfilosofin är att vi vill indikera grönt när skopan är i ett säkert läge istället för som brukligt endast indikera rött när snabbfästet är öppet. Tänk er att stoppljus för biltrafik endast skulle ha en röd lampa med betydelsen att om den lyser så måste du stanna men om den är släckt så är det ok att köra. (Så fungerar de många traditionella fästen idag.) Det är enkelt att tänka sig ett antal andra anledningar att lampan är släckt utan att det betyder att det är ok att köra.

Vi indikerar därför grönt när skopan är i ett säkert läge.Rött är även fortsättingsvis en varningssignal att fästet är öppet.