Steelwrist Background
Please select market
×

Om Front Pin Lock

Steelwrist framaksellås er en patentert mekanisk løsning som forbedrer sikkerheten på symmetriske hurtigfester. Framaksellåsen er den eneste løsningen som fungerer like godt på alle typer gravemaskiner. Resultatet av en skuff som mistes kan være ødeleggende og flere alvorlige ulykker skjer hvert år. Med et framaksellåst feste er du og dine ansatte trygge på jobb. Slik fungerer det.

Framaksellås består av to nyvinninger som i kombinasjon øker sikkerheten betraktelig:

  • Smekklåst framaksel – låser framkselen så snart den kommer i inngrep med hurtigfestet.
  • Positiv lås indikering – intuitiv indikasjon med rød indikator når festet er åpent og grønn indikering når skuffen er sikker låst.

Framakesllåsen fungerer på alle typer gravemaskiner:

  • Både hurtigfeste og tiltrotator
  • På hjul og beltemaskiner med mer avanserte styresystemer (to-slangers system)
  • På kompaktmaskiner med enklere proporsjonalstyring fra maskinen (fireslangers system)
  • På brukte maskiner ute i markedet (helt uavhengig av styresystem)

Framaksellås er nå standard på alle våre tiltrotatorer og hurtigfester med symmetriske fester.

Spørsmål og svar om framaksellås

Svar på de vanligste spørsmålene vi har fått om sikkerheten rundt hurtigfester.

Når skjer ulykker?

I vår analyse i 2012 så vi at ulykker i prinsippet skjer ved to forskjellige anledninger.

  •  Sjåføren kobler i fremre aksel i festet på skuffen, men av en eller annen grunn feiler tilkobling på brakettens bakre aksel, dvs. den akselen sjåføren ikke kan se fra førerhuset. Samtidig glemmer sjåføren å fysisk verifisere at skuffen er sikkert tilkoblet (sjåføren blir ofte forstyrret og glemer hvor i låseprosessen man befant seg da forstyrrelesen fant sted), og arbeidet begynner.
  • Sjåføren skal “bare” flytte en skuffe alternativt løfte en skuffe, for eksempel opp i en lastebilkasse / tralle. Sjåføren kobler bare rundt fremre aksel på skuffen, men låser ikke kilen når skuffen bare skal flyttes. (Bryter for skuffelås er slått av ellers hyler et varselsignal i førerhuset). Nå flytter sjåføren skuffen, men fordi hurtigfestet ikke er låst, kan skuffen lett løsne fra inngrepet rundt fremre aksel, om man skulle komme til å “dulte” til siden av kassen på lastebilen / tralla. Målet med foraksellåsen er å beskytte mot disse to risikoene.

Målet med foraksellåsen er å beskytte mot disse to risikoene.

Hvorfor har dere valgt en mekanisk løsning i stedet for sensorer?

Vi vurderte flere ulike sensorløsninger i begynnelsen av prosjektet, men konkluderte med at det er følsomt med sensorer og ledninger til sensorer i miljøet som vi arbeider i. En annen grunn er at sensorer vil være avhengig av styresystemer, og derfor utelukker mange gravemaskiner. I mange tilfeller vil dette også medføre ulike låseprosedyrer for tiltrotator og hurtigfester for sjåføren, noe som ikke bidrar til sikkerheten.

Er det umulig å miste et redskap med et framaksellåst hurtigfeste?

Siden dette er en maskin med en sjåfør, er det selvsagt ikke mulig å fjerne hele risikoen for å miste et redskap. Akkurat som man ikke kan konstruere en gravemaskin som ikke kan skade noen, eller en bil som ikke kan krasje, kan man ikke bygge et hurtigfeste som aldri kan miste en skuff uansett hva sjåføren gjør.

Hva det derimot handler om er å prøve å eliminere risikoen for en ulykke når sjåføren ved et uhell kobler feil uten å merke det. I disse tilfellene mister ikke sjåføren skuffen med vårt låste framaksel hurtigfeste.

Hvorfor positiv grønn indikering i stedet for den vanlige røde indikatoren?

Den grunnleggende filosofi er at vi ønsker å indikere grønt når skuffen er sikkert låst, i stedet for bare å vise rødt når hurtigfestet er åpent.

Tenk deg et trafikklys som bare skulle hatt en rød lampe som betyr at hvis lampen er aktiv må du stoppe, men hvis den er slukket, så er det ok å kjøre. (Slik fungerer de tradisjonelle hurtigfestene i dag.) Det er lett å forestille seg en rekke andre anledninger til at lampen er slukket, hvor det ikke vil være ok å kjøre.

Vi viser derfor grønt når skuffen er sikkert låst. Rødt er som før, et varselsignal om at hurtigfestet er åpent.

Hva skjer ved akselklemming?

Låsing midt på den bakre akselen er et relativt stort problem for enkelte produsenter, spesielt de som låser med fullt trykk og har en flat kile (se bildet nedenfor).).

Hvis festet ser ut som ovenfor og uhellet skjer, vil den flate overflaten havne direkte i mot den bakre akselen med det resultat at skuffen er delvis tilkoblet. Hvis føreren nå glemmer å foreta de nødvendige kontroller ved å bryte redskapet mot bakken for å sikre en skikkelig låsing, vil han miste redskapet når det utsettes for belastning.

Steelwrist framaksellåste hurtigfeste har i stedet en rund kile slik at ved låsing vil kilen tvinges enten over eller under bakre aksel. I begge tilfeller blir skuffen sikret og kan ikke mistes.