Steelwrist Background
Please select market
×

Tappade skopor

Hur stort är problemet med tappade skopor – egentligen?

Arbetsmiljöverket får in ungefär en rapport per månad som handlar om tillbud med redskap som har lossnat från entreprenadmaskiner, men mörkertalet är troligen stort. Detta enligt Prevent som är Svenska Näringsliv, LO och PTKs gemensamma organisation för arbetsmiljö.

Prevent gjorde redan hösten 2011 följande film om risker med snabbfästen

Infoblad:
Tappade skopor – ett räkneexempel

Vi gjorde en högst ovetenskaplig undersökning på MaskinExpo 2012 och frågade ett stort antal förare om de någonsin tappat en skopa. De flesta förare med några år bakom spakarna intygade att hade hänt någon gång. Vi kom fram till någonstans kring en missad koppling på 10 000 kopplingar.

Skulle det sedan köras 8000 grävmaskiner i Sverige en vanlig arbetsdag och om man i genomsnitt koppler redskap ca 15 gånger per dag så skulle det betyda att tappas ca 12 redskap i Sverige – varje arbetsdag!

Steelwrist har löst problemet för alla typer av grävmaskiner.
Läs mer om Steelwrist Framaxellåsta fästen och tiltrotatorer.

När händer olyckor?

Vid vår analys 2012 analys såg vi att olyckor i princip vid två olika typer av tillfällen.

  1. Föraren kopplar främre greppet i skopan men av något skäl missas koppling i fästets bakre axel, dvs den axel som föraren inte kan se från hytten. Samtidigt missas den fysiska verifieringen av att skopan verkligen sitter fast (föraren blir oftast störd av något annat och kan missta sig på var i kopplingsprocessen man stannade) och arbete påbörjas.
  2. Föraren “ska bara” flytta undan en skopa alternativt lyfta upp en skopa på exempelvis en vagn. Föraren greppar skopan i den främre axeln men använder inte låset då ju skopan bara ska flyttas. (Låset har stängts av då det annars tjuter en varningssignal i hytten). Nu flyttar föraren skopan men eftersom den inte är låst kan skopan lätt lossna ur det främre greppen om man exempelvis stöter till sidan på vagnen eller en lastbil.

Målet med framaxellåset är att skydda mot båda dessa risker!