Steelwrist Background
Please select market
×

Frågor och svar –
Regelverk och Standarder

Vi kan inte tala om vad du skall göra, men vi kan hjälpa dig förstå vad du måste göra. Vi får in en del frågor rörande vilka regler som gäller och vad som kan hända om de inte följs. Här försöker vi ge svar på några vanliga frågor. Observera att detta inte är alla som kan gälla utan vi fokuserar på några som kan vara bra att veta.

Vad är Maskindirektivet?

Det nya maskindirektivet (2006/42/EG) trädde i kraft den 29 december 2009 och reglerar bland annat förutsättningarna för hur maskiner skall kunna CE-märkas.

CE-märkningen visar att:

 • Tillverkaren garanterar att maskinen uppfyller gällande direktiv
 • Tillverkaren tar ansvar för maskinens säkerhet
 • Maskinen skall vara så ofarlig som möjligt
 • Köparen skall ha försäkran om överensstämmelse
 • Tillverkaren skall ha teknisk dokumentation
 • Maskinen kan säljas fritt inom EU

Vilka regler gäller för hjulstyrning på hjulgrävmaskiner?

Säkerheten beträffande hjulstyrning regleras i ISO5010 och elektroniken regleras i ISO15998. I korthet gäller följande för att man skall få installera hjulstyrning (Joystick styrning) på en grävmaskin.

 • Rattstyrningen skall alltid vara aktiv och skall alltid ha högsta prioritet
  (Observera att de flesta styrsystem inte kan hantera detta för grävmaskiner där
  orbitrolen inte har en LS (Loadsensing) signal
 • XControl klarar både grävmaskiner med och utan LS signal från orbitrol
 • Joystick styrning måste gå att avaktivera
 • En visuell indikering måste finnas när Joystick styrning är aktiv
 • Hastigheten måste vara begränsad till 20 km/h (Observera! Att om Joystick
  endast har en signal skall hastigheten begränsas till under 10 km/h)
 • Det skall vara omöjligt att lura systemet och köra fortare än angivna nivåer
 • Operatören måste återaktivera Joystickstyrning om operatören lämnar hytten
 • Joystick styrning måste slås av automatiskt om något går fel

När kommer den nya standarden för Snabbfästen?

Den nya standarden för snabbfästen (ISO13031) är fortfarande är ny. Tanken med standarden är att den sätter ett ramverk för alla olika fästesmodeller för grävmaskiner. Olika fästesmodeller delas upp i olika typer där varje typ kommer att ha speciella säkerhetskrav.

De viktigaste förändringarna är att:

 • Alla snabbfästen delas upp i tre klasser där varje klass har olika säkerhetskrav
 • Svenska grindfästen omfattas av regler för “Wedge Locked Quick Couplers”
 • Backventil är inte längre tillräcklig som säkerhetsfunktion om hydraultryck skulle försvinna
 • För styrsystem är den största förändringen att alla system måste känna av att summer fungerar när maskinen startas upp.

Hur ser den Symmetriska standarden för snabbfästen ut?

Den symmetriska standarden är en maskinoberoende standard som hanteras av branschorganisation Maskinleverantörerna.

Syftet med standardiseringsarbetet är att:

 • Skapa en standard som är säker och användarvänlig samt harmoniserar med internationella normer såsom EN474 och den kommande ISO13031
 • Skapa en konkurrenskraftig och öppen branschstandard som inte kontrolleras av en enskild tillverkare utan istället av en erkänd och opartisk branschorganisation
 • Skapa en enhetlig beteckning för snabbfästen av olika storlekar inom standarden
 • Skapa en enhetlig tillverkningsstandard med mått och toleranser samt vara anpassat för en rationell tillverkning
 • Skapa en konstruktion som gör det billigt och enkelt att bygga om nya och begagnade skopor och tillbehör
 • Skapa en konstruktion som passar för inbyggnad mot olika typer av redskapssystem med s.k. sandwichredskap, typ Rototilt/Tiltrotator och liknande med snabbfästen både över och under
 • Skapa en standard som i möjligaste mån bibehåller grävmaskinens normala grävegenskaper
 • Ha en fästesbredd som harmoniserar med och passar de flesta grävmaskiners stickbredder i de tänkta storleksintervallen
 • Vara glappfritt och utan behov av individuell schimsning
 • Ha en design som möjliggör en framtida inbyggnad av helautomatiska system för koppling av hydraulslangar och elkablar
 • Standarden skall kunna stödjas av en majoritet av svenska och nordiska maskinleverantörer och redskapstillverkare

Finns det någon gemensam överenskommelse i branschen för hur Tiltrotatorer ska manövreras?

”Funktioner för förarreglage för grävmaskiner” är en branschöverenskommelse som ägs och förvaltas av den svenska branschorganisationen Maskinleverantörerna. Den är framtagen för att höja säkerheten i branschen genom att alla grävmaskiner utrustade med tiltrotatorer manövreras på samma sätt.

Överenskommelsen beskriver hur inkoppling av olika funktioner ska göras i de fall som inkoppling görs som påbyggnad efter det att maskinen levererats från maskintillverkarens fabrik.

”Funktioner i förarreglage för grävmaskiner” kan du ladda ner här.


Har du en fråga?

Ställ den här och vi svarar!
Du kan ställa vilken fråga du vill. Skälet till att vi har med dina kontakuppgifter i formuläret nedan är för att vi kanske vill verifiera frågan och vara säker på att vi förstått rätt.

Ställ din fråga här:

 • Företag
  Skriv in företagets namn.

 • Namn
  Skriv in ditt fullständiga namn.

 • Telefonnummer
  Vänligen skriv in ditt telefonnummer med landskod inkluderat.

 • E-mail adress
  Skriv in din E-mail adress.

 • Land
  Välj din plats.

 • Fråga
  Skriv in din fråga i fältet ovan.

  Bekräftelse