Steelwrist Background
Please select market
×
Earth sektion

Steelwrist kvalitets- och miljöpolicy

”Vårt mål är att ständigt förbättra våra produkter, vårt serviceerbjudande och våra interna processer så att vårt marknadserbjudande har en kvalitetsnivå som möter eller överträffar våra kunders krav och förväntningar. Vi skall dessutom aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling genom att förebygga förorening, ställa miljökrav på våra processer samt uppfylla gällande miljölagstiftning. Steelwrist varumärke skall förknippas med hög kvalitet och ett professionellt bemötande.”

SveCert ISO 9001 900x900

ISO9001 Kvalitetscertifiering

Steelwrist är ISO9001 certifierat sedan 2010.

SveCert ISO 14001 900x900

ISO14001 Miljöcertifiering

Steelwrist är ISO14001 certifierat sedan 2010.

RoHS REACH 800x800

Farliga substanser och kemikalier

Steelwrist lever upp till kraven för farliga substanser och kemikalier enligt RoHS och REACH.