Steelwrist Background
Please select market
×
Open S Steelwrist 192x1250 Green

Framtiden är öppen.

Open-S är den öppna standarden för helautomatiska snabbfästen till grävmaskiner. Målet är att ge maskinförare och entreprenörer världen över frihet att kombinera maskinfästen, tiltrotatorer och redskap från tillverkare som ingår i standarden, samt att främja fortsatt teknikutveckling.

Open-S bygger vidare på den etablerade Symmetriska snabbfästesstandarden för grävmaskiner, S-standarden, och välkomnar aktörer i branschen att ta en aktiv del i denna tekniköverenskommelse.

 

  

Frihet

Nu är valet ditt!

Med en öppen standard för snabbfästen kan maskinförare och entreprenörer enklare välja maskinfästen, tiltrotatorer och redskap, och vara trygga med att dessa fungerar tillsammans.

Standarden innebär också att återförsäljare kan ge tydligare besked om vilka produkter som passar ihop.

Utveckling

Välj bland olika aktörer

Vi tror att en sund konkurrens är bästa sättet att främja kontinuerlig produktutveckling och kundnytta. Med en gemensam standard är det enklare för branschens aktörer att fortsätta tävla med prestanda och funktionalitet, och ändå erbjuda kunderna kompatibilitet.

Open-S öppnar dörren till framtiden.

Trygghet

Säkerheten i förarsätet

Att minska risken för olyckor och tillbud är prioriterat och de senaste åren har stora, viktiga landvinningar gjorts när det gäller produkt- och förarsäkerhet. Med Open-S kan du vara tryggare med att dessa lösningar fortsätter att fungera. Det öppna gränssnittet definierar den hydrauliska kopplingen och säkerställer att en kombination av produkter från olika tillverkare inte på något sätt stör eller förändrar respektive produkts säkerhetslösning.