Steelwrist Background
Please select market
×

Om Front Pin Lock

Steelwrist Front Pin Lock er en patenteret mekanisk løsning, der forbedrer sikkerheden på symmetriske hurtigskifter. Front Pin Lock er en løsning, der fungerer lige så godt på alle typer gravemaskiner. Resultatet af et tabt arbejdsredskab kan være katastrofal, og der sker flere alvorlige ulykker hvert år. Ved brug af et hurtigskifte med Front Pin Lock vil det sikre, at du og dine medarbejdere kan føle sig mere trygge på arbejdspladsen. Sådan fungerer den.

Steelwrist Front Pin Lock består af to patenterede innovationer, der kombineres for at øge sikkerheden:

  • Front Pin Lock – låser forreste aksel i redskabet, så snart det kommer i indgreb i skiftet.
  • Positiv låse indikation – intuitiv indikation med rød indikator når skiftet er åben, og grøn indikator når skovlen er i en sikker position.

Front Pin Lock passer til alle typer af gravemaskiner:

  • På Hurtigskifter
  • På Tiltrotatorer
  • På hjul og bælte gravemaskine med avancerede styresystemer (to-slange systemer)
  • På kompakte gravemaskiner med grundlæggende proportional kontrol fra maskinen (fire slange systemer)
  • På brugte gravemaskiner i marken (helt uafhængige af kontrolsystemet)

Front Pin Locker i dag standard på alle vores store tiltrotatorer og hurtigskifte med symmetriske ophæng.

Oftest stillede spørgsmål om Front Pin Lock

Svar på de mest almindelige spørgsmål, vi har modtaget om sikkerheden omkring hurtigskifte.

Hvornår sker ulykker rent faktisk?

I vores 2012 analyse oplevede vi, at ulykker i princippet kun ske ved to forskellige lejligheder.

  1. Operatøren forbinder de forreste kæber på skiftet i skovlen, men af en eller anden grund mangler forbindelsen til de bageste låse, (den bagerste aksel = akslen føreren ikke kan se fra førerhuset). Samtidig glemmer føreren af eller anden grund at bekræfte det fysiske indgreb og kontrol af, at skovlen sidder korrekt monteret. (føreren kan blive forstyrret af for eksempel en telefonopringning og kan glemme hvor i forbindelses processen han var) og arbejdet begynder.
  2. Operatøren ønsker blot at flytte skovlen, alternativt løfte skovlen til en vogn. Føreren forbinder de forreste kæber på skiftet i skovlen, men han bruger ikke låsen, da hans hensigt kun er at flytte skovlen. (Hvorfor? Kan være fordi summeren starter, så snart føreren begynder at låse skiftet op – og lyden kan være høj og irriterende.) På dette stadie begynder føreren at bevæge skovlen, og da skovlen ikke er sikret, kan den nemt falde af og skovlen rammer siden af vognen. Målet med Front Pin Lock er at beskytte sig mod begge disse risici.

Er det umuligt at tabe en skovl med en Front Pin Lock hurtigskifte?

Da dette er en gravemaskine med en fører, hvilket i sig selv kan være farligt, er det naturligvis ikke muligt helt at fjerne risikoen for at tabe en skovl.Ligesom ingen kan designe en gravemaskine, der ikke kan skade nogen eller en bil, der ikke kan være skyld i en ulykke, kan man heller ikke bygge et hurtigskifte, der aldrig kan være skyld i en ulykke, uagtet hvad føreren gør.Hvad det handler om er, at forsøge at eliminere risikoen for en ulykke, når føreren utilsigtet forbinder skovlen fejlagtigt, uden at opdage det.

Hvorfor positiv grøn i stedet for den sædvanlige røde indikator?

Den grundlæggende filosofi er, at vi ønsker at angive grønt, når skovlen er i en sikker position, i stedet for som sædvanlig kun angive rødt, når skiftet er åbent.Forestil dig et lyskryds, der kun har rødt lys. Hvis det røde lys er tændt, ville det være et stopsignal.Hvis der ingen lys er tændt, så betyder det OK at køre (det er sådan de fleste skifte fungerer i dag). Det er let at forestille sig en række andre grunde til, at det røde lys ikke lyser op, men det ville stadig ikke være ok at køre. Vi har derfor indikeret med grønt, når skovlen er i en sikker position. Rød er som i dag et advarselssignal om at skiftet er åbent.