Steelwrist Background
Please select market
×

Skuffer som mistes / faller av

Hvor stort er problemet med å miste skuffer – egentlig?

Det Svenske arbeidstilsynet mottar omtrent en rapport per måned om hendelser med skuffer som er mistet / løsnet fra anleggsmaskiner, men antall urapporterte tilfeller er trolig stort, ifølge

Prevent som er Svensk Næringslivs, LO og PTK felles organisasjon for arbeidsmiljø.

Infoblad:
Skuffer som mistes – et regneeksempel

Vi gjorde en høyst uvitenskapelig spørreundersøkese på Machine Expo 2012 og spurte et stort antall sjåfører om de noen gang har mistet en skuffe. De fleste sjåfører med noen år erfaring bekreftet at det hadde skjedd en gang eller flere. Vi kom fram til at det finner sted en ufullstendig kobling av redskap per 10 000 koblinger.

Når det da blir kjørt 8000 gravemaskiner i Sverige på en vanlig arbeidsdag, og hvis du gjennomsnittlig kobler redskap ca.15 ganger om dagen, betyr dette at det mistes ca. 12 skuffer / redskap i Sverige – hver dag!

Steelwrist har løst problemet for alle typer gravemaskiner. Les mer om Steelwrist Framaksel låste hurtigfester og tiltrotatorer.

Når skjer ulykker?

I vår analyse i 2012 så vi at ulykker i prinsippet skjer ved to forskjellige anledninger. 1

  1. Sjåføren kobler i fremre aksel i festet på skuffen, men av en eller annen grunn feiler tilkobling på brakettens bakre aksel, dvs. den akselen sjåføren ikke kan se fra førerhuset. Samtidig glemmer sjåføren å fysisk verifisere at skuffen er sikkert tilkoblet (sjåføren blir ofte forstyrret og glemer hvor i låseprosessen man befant seg da forstyrrelesen fant sted), og arbeidet begynner.
  2. Sjåføren skal “bare” flytte en skuffe alternativt løfte en skuffe, for eksempel opp i en lastebilkasse / tralle. Sjåføren kobler bare rundt fremre aksel på skuffen, men låser ikke kilen når skuffen bare skal flyttes. (Bryter for skuffelås er slått av ellers hyler et varselsignal i førerhuset). Nå flytter sjåføren skuffen, men fordi hurtigfestet ikke er låst, kan skuffen lett løsne fra inngrepet rundt fremre aksel, om man skulle komme til å “dulte” til siden av kassen på lastebilen / tralla. Målet med foraksellåsen er å beskytte mot disse to risikoene.

Målet med foraksellåsen er å beskytte mot disse to risikoene.