Steelwrist Background
Please select market
×

Tabte skovle

Hvor stort er problemet med tabte skovle – virkelig?

Den svenske arbejdsmiljømyndighed modtager cirka en rapport om måneden om hændelser med tabte skovle, men antallet af ikke-rapporterede sager er sandsynligvis større, ifølge Prevent. (En nonprofitorganisation ejet The Confederation of Swedish Enterprise and Unions in joint.)

I løbet af 2011 lavede Prevent følgende film om risiciene i forbindelse med hurtige træk.

Tabte skovle – et estimat?

Vi lavede en meget uvidenskabelig undersøgelse under MaskinExpo 2012 og spurgte et stort antal operatører, om de nogensinde tabte en skovl. De fleste operatører med et par års erfaring bekræftede, at det var sket nogle gange. Vi landede et sted på omkring én fejlagtig kobling pr. 10.000 redskabeskifte.
Hvis der så er 8.000 gravemaskiner i drift i sverige på en normal arbejdsdag, og hvis der gennemsnitligt skiftes arbejdsredskab ca. 15 gange om dagen, ville det betyde, at der blev tabt omkring 12 skovle eller arbejdsredskaber i Sverige – hver dag!

Steelwrist har løst problemet for alle typer gravemaskiner.
Læs mere om Steelwrist Front Pin Lock hurtigskifte og tiltrotatorer.

 

Når ulykker sker?

I vores analyse fra 2012 så vi, at ulykker i princippet kun sker ved to forskellige lejligheder.

  1. Operatøren forbinder skovlens forreste stift, men misser af en eller anden grund forbindelsen i det bageste beslag, dvs. den akse, som føreren ikke kan se fra førerhuset. Samtidig glemmer han eller begår en fejl i den fysiske verifikation af, at skovlen er sikret, og arbejdet begynder.
  2. Operatøren ønsker kun at flytte skovlen, alternativt løfte skovlen op på en vogn. Føreren forbinder skovlens forreste stift, men bruger ikke låsefunktionen, da “den eneste hensigt er at flytte skovlen”. På dette tidspunkt flytter føreren skovlen, men da den ikke er låst, kan den let falde af, hvis føreren f.eks. rammer siden af ​​vognen.

Målet med Front Pin Lock har været at beskytte mod begge disse risici.