Steelwrist Background
Please select market
×
Pallet Fork Steelwrist High
Steelwrist Quantum

Quantum

Quantum är den senaste generationen styrsystem för tiltrotatorer och marknadens mest avancerade. Ergonomi, enkel installation och bränsleekonomi, fjärrsupport och automatisk redskapsigenkänning är viktiga delar i systemet. Systemet kan enkelt byggas ut med fler funktioner. Multifunktionella ergonomiska handtag, samtidig körning av alla funktioner, individuella profiler för alla förare och redskap – alla nyckelfunktioner för maximal effektivitet hos din grävmaskin.

Quantum kan installeras på alla grävmaskinsmärken och kopplas till maskinstyrsystem som iDig, Leica, Moba-Novatron, Topcon och Trimble.

Quantum Tiltrotator Control System video

TiltrotatorStyrning 900x900

TILTROTATORSTYRNING

För att uppnå bästa precision styrs tiltrotatorns alla hydrauliska funktioner proportionellt (steglöst) med rullar på L8-handtagen. Autokalibrering av hydrauliska ventiler ger den bästa förarupplevelsen och minimerar bränsleförbrukningen. Vår standardinstallation är i linje med ISO 10968 Earthmoving machinery – Operator’s Controls.

LÄS MER
PositioningSystem 900x900

POSITIONERINGSSYSTEM

Positioneringsfunktionen kopplar ihop tiltrotatorns styrsystem med maskinstyrsystem som iDig, Leica, Moba-Novatron, Topcon och Trimble. Maskinstyrsystemets display och auto-tilt-funktionen ger full återkoppling om skopans position.

LÄS MER
MobileApp 900x900

MOBILAPP

Quantum-appen och mobiltelefonen blir den trådlösa länken mellan grävmaskinen, redskapen (med ToolRec), internet och Steelwrist support. Med appen kan man ändra inställningar, se information om systemet och koppla maskinen mot fjärrsupport. Quantum-appen finns för nedladdning från App Store eller Google Play.

ToolRec 900x900

TOOLREC

Med ToolRec känner Quantum trådlöst av vilket redskap som är anslutet mot maskinen. Systemet kan automatiskt ändra tiltrotatorinställningarna beroende på anslutet redskap och kommunicera vilket redskap som är anslutet till tredjepartssystem, exempelvis 3D-maskinstyrning. ToolRec sparar redskapens geografiska position i Quantum-appen och håller koll på redskapens drifttid och serviceintervall.

LÄS MER
FjärrSupport 900x900

FJÄRRSUPPORT

Quantum-appens fjärrsupportsfunktion låter föraren koppla upp styrsystemet mot en servicetekniker. Fjärrsupporten avhjälper fel men kan också användas för att minska bränsleförbrukningen och ge föraren den bästa möjliga körprestandan. Quantum utvecklas kontinuerligt och med fjärrsupporten kan teknikern snabbt och enkelt uppdatera styrsystemet på distans.

WheelSteering 900x900

BAND- OCH HJULSTYRNING

Tillvalet band- och hjulstyrning låter föraren styra maskinens hjul eller band med rullar på handtagen. Rullarna ger bra styrprecision och föraren slipper släppa handtagen för att styra maskinen vilket sparar tid och förbättrar ergonomin och förarmiljön.

LÄS MER
Joystick 900x900

JOYSTICKS

Steelwrist joysticks är designade för grävmaskinister med höga krav på ergonomi och funktionalitet. Det multifunktionella och ergonomiska L8-handtaget har satt en ny standard med sin innovativa, funktionella design. Det är idag marknadens ledande joystick.