Steelwrist Background
Please select market
×
Powertilt Steelwrist background 1920x700

Tiltfästen

När en robust tiltfunktion är tillräcklig

Steelwrist tiltfästen är en kombination mellan en robust tiltmotor och den patenterade Front Pin Lock-teknologin från Steelwrist. Med Steelwrist tiltfästen får du en säker snabbfästeslösning när du endast behöver tiltfunktionen och inte hela tiltrotatorfunktionaliteten. De har samma stålgjutna snabbfäste och robusta direktinfästa överdel med expanderaxlar – som Steelwrists andra produkter.

Steelwrist TCX 768x432