Steelwrist Background
Please select market
×

POSITIONERINGSSYSTEM

Positioneringsfunktionen är en option till tiltrotatorstyrningen och kopplar ihop tiltrotatorsystemet med maskinstyrsystem som iDig, Leica, Moba-Novatron, Topcon och Trimble. Med hjälp av sensorteknik i tiltrotatorn får du full återkoppling om skopans position via maskinstyrsystemets display. I displayen ser du i realtid hur skopan är roterad och kan mäta djupet från skopans alla kanter.

Positioneringssystemet möjliggör också autotilt-funktionen som hjälper till att automatiskt styra tiltrotatorn och skopans position utifrån maskinstyrsystemets 3D-kartor. Detta innebär enklare och effektivare grävning samt lutningskontroll som minimerar risken för onödig och kostsam förflyttning av massor.