Steelwrist Background
Please select market
×
Pallet Fork Steelwrist High
Steelwrist Quantum

Quantum

Quantum er den nyeste generation af tiltrotatorstyringssystemer og den mest avancerede på markedet. Ergonomi, nem installation og brændstofeffektivitet, fjernsupport og automatisk værktøjsgenkendelse er vigtige dele af systemet. Du kan nemt tilføje flere funktioner. Multifunktionelle ergonomiske joystick, samtidig brug af alle funktioner, individuelle profiler til alle operatører og arbejdskaber – alle nøglefunktioner for at frigøre den fulde effektivitet af din gravemaskine.

Quantum kan installeres på alle gravemaskine mærker og tilsluttes maskinstyringssystemer som iDig, Leica, Moba-Novatron, Topcon og Trimble.

Quantum Tiltrotator Control System video

TiltrotatorStyrning 900x900

TILTROTATOR KONTROL

Alle tiltrotatorens hydrauliske funktioner styres proportionalt med ruller på L8-joystickene for at opnå den bedste præcision. Automatisk kalibrering af hydrauliske ventiler resulterer i den bedste operatøroplevelse og minimerer brændstofforbruget. Vores standardinstallation er i overensstemmelse med ISO 10968 jordbearbejdningsmaskiner – operatørens kontrol.

LÆS MERE
PositioningSystem 900x900

POSITIONERINGSSYSTEM

Positioneringsfunktionen forbinder tiltrotator-kontrolsystemet med maskinstyringssystemer som iDig, Leica, Moba-Novatron, Topcon og Trimble. Displayet til maskinstyringssystemet og den automatiske tiltfunktion giver dig fuld feedback om skovlens position.

LÆS MERE
MobileApp 900x900

MOBILE APP

Quantum-appen og mobiltelefonen er det trådløse link mellem gravemaskinen, arbejdsredskaber (med ToolRec), internet og Steelwrist-support. Med appen kan du ændre indstillinger, se oplysninger om systemet og forbinde maskinen til ekstern support. Quantum-appen kan downloades i App Store eller Google Play.

ToolRec 900x900

TOOLREC

Med ToolRec registrerer Quantum-systemet trådløst, hvilket arbejdsredskab der er tilsluttet maskinen. Systemet kan automatisk ændre tiltrotatorindstillingerne afhængigt af hvilket arbejdsredskab der er tilsluttet og kommunikere hvilket arbejdsredskab der er tilsluttet et tredjepartssystem, f.eks. 3D-maskinstyring. ToolRec gemmer arbejdsredskabernes geografiske placering i Quantum-appen og holder styr på arbejdsredskabernes driftstid og serviceintervaller.

LÆS MERE
FjärrSupport 900x900

FJERNSUPPORT

Fjernsupportfunktionen i Quantum-appen lader operatøren forbinde kontrolsystemet med en supporttekniker. Fjernsupporten afhjælper fejl, men kan også bruges til at reducere brændstofforbruget og give operatøren de bedste brugeregenskaber. Quantum udvikles løbende, og serviceteknikeren kan hurtigt og nemt opdatere kontrolsystemet ved hjælp af fjernsupport.

WheelSteering 900x900

BÆLTE OG HJUL STYRING

Valgfri bælte- og hjulstyring lader operatøren styre gravemaskinens hjul eller bælter ved hjælp af ruller på joystickene. Ruller giver en god styrepræcision, og operatøren behøver ikke at give slip på joystickene for at styre gravemaskinen, hvilket sparer tid og forbedrer ergonomi og førerens arbejdsmiljø.

LÆS MERE
Joystick 900x900

JOYSTICKS

Steelwrist joystick er designet til gravemaskineoperatører med høje krav til ergonomi og funktionalitet. L8 er det multifunktionelle ergonomiske joystickgreb, der har sat en ny standard med sit innovative, funktionelle design. Det er i dag det førende joystick på markedet.