Steelwrist Background
Please select market
×

Steelwrist historia

 • Snabbfästen för grävmaskiner

  Snabbfästen för grävmaskiner ser dagens ljus. Svenska Åkerman är först ut med att ta fram ett snabbfäste.

 • Snabbfästesmarknaden

  Den svenska marknaden för snabbfästen börjar ta fart och fler bolag börjar leverera snabbfästen efterhand som dessa blir allt mer populära i Sverige. Kring 1985 domineras den svenska snabbfästesmarknaden av fem företag: Dento, Bofors, Överum, Cerapid och SMP. Några bolag börjar intressera sig för tiltrotator konceptet som utvecklats av Noreko. 1986 börjar Steelwrist föregångare Dento leverera tiltrotatorer.

 • Lönsamhetsproblem i hela branschen

  Byggkrisen i början av 90-talet skapar stora lönsamhetsproblem i hela branschen. Mot slutet av 90-talet börjar tiltrotatormarknaden komma igång på allvar, inte bara i Sverige utan nu även i Norden. Bl a Gjerstad Industri A/S ser potentialen i produkten och förvärvar Dento. Gjerstads ägare avlider oväntat och den planerade tillverkningen i Knivsta läggs på is.

 • Ny generation tiltrotatorer börjar utvecklas

  Dsolution AB bildas och en ny generation tiltrotatorer baserat på erfarenheterna från 80- och 90-talet börjar utvecklas av Bernt Wedberg. Prototypserien av en ny generation tiltrotatorer presenteras.

 • Steelwrist AB startas

  Stefan Stockhaus och Markus Nilsson startar Steelwrist AB och köper utvecklingsprojektet i Dsolution AB.

 • Produktportföljen utökas

  En period med starkt fokus på produktutveckling, produktifiering och tillväxt startar. Produktportföljen byggs ut och produktionskapaciteten mångdubblas. 2008 lanseras även styrsystem och snabbfästen som egna produkter.

 • Ny produktionsanläggning

  Finanskrisen inleder en tuff period av nedskärningar och rationaliseringar. Preferred supplier avtal med Volvo Construction Equipment skapar förutsättningar för att konsolidera verksamheten och bygga en ny produktionsanläggning i Edsberg i Sollentuna.

 • Stark tillväxt och nya marknader

  Stark tillväxt och försäljning på flera nya marknader startar. Generation 2 av Steelwrist styrsystem XControl lanseras i samarbete med SVAB. Bolaget ISO certifieras för både Kvalitet (ISO9001) och Miljö (ISO14001).

 • Världens första helgjutna tiltrotator

  Stora investeringar i produktutveckling och stålgjutning – Världens första helgjutna tiltrotator Steelwrist X07 lanseras.

 • Front Pin Lock lanseras

  Steelwrist patenterade snabbfästen med framaxellås (Front Pin Lock) lanseras tillsammans med NCC våren 2012.

 • Steelwrist säkra fästen vinner mark

  X20 lanseras och säkra fästen implementeras även på tiltrotatormodellerna. Steelwrist säkra fästen vinner mark och när alternativa lösningar presenteras är Steelwrist den enda lösning som fungerar på alla grävmaskiner, stora som små, nya och begagnade.

  OEM samarbete med Yanmar Construction Equipment inleds.

 • X32 kompletterar produktprogrammet

  X32 kompletterar produktprogrammet för stora maskiner och på kompaktmaskiner nås en marknadsledarposition i volym på svenska marknaden. Tyskland startas upp och Lehnhoff standard på tiltrotatorer går in i serieproduktion.

 • Fortsatt stark tillväxt

  Fortsatt stark tillväxt och fokus på nya marknader. Produktprogrammet breddas ytterligare för att kunna fortsätta växa utanför Norden.

  OEM samarbete med JCB inleds.

 • Ny tiltrotatormodell i produktprogrammet

  X26 tillkommer i modellutbudet.

 • SQ-teknologin introduceras

  Fortsatt snabb tillväxt för företaget och många nya produkter läggs till i portföljen. Som en del i strategin att skapa en global standard för automatiska oljekopplingar för grävmaskiner lanseras SQ Auto Connection. Samtidigt med detta lanseras även högflödesteknologi för tiltrotatorer. X14, Quantum styrsystemsplattform, ToolRec, Powertilt med Front Pin Lock-teknik, gripar, vibratorer, TMX, är andra produktnyheter.

  Nordamerika och Sydkorea är nya marknader med egen representation.

 • Utökad produktionskapacitet i ny anläggning

  Flytt av huvudkontor och ny produktionsanläggning om 12 500 kvadratmeter i Rosersberg. Lansering av V14 självrengörande elkontakt för SQ-fästen och sopvalsar.

  Egen representation i Italien och Japan.

 • Solix förvarvar Terratech AB

  Svenska investmentbolaget Solix förvärvar Steelwrist moderbolag Terratech AB. Förvärvet är en del av Solix långsiktiga strategi att äga Nordiska industriföretag med starka produkportföljer och stora internationella tillväxtmöjligheter.

  Egna säljorganisationer i Australien och Polen.

 • Open-S - en standard för helautomatiska snabbfästen

  Open-S en öppen industristandard för helautomatiska fästen lanseras av Steelwrist och Rototilt. Open-S ägs och förvaltas av en öppen organisation, Open-S Alliance.
  Steelwrist får utmärkelsen Sweden´s Best Managed Companies, sponsrad av Deloitte i samarbete med Nasdaq.

  Lansering av ett nytt helgjutet TCX tiltfäste och S30 snabbfäste.

 • Utökad samarbete med Volvo CE

  Samarbetet med Volvo CE utökas till att innefatta fabriksmontage av SQ-helautomatiska snabbfästen på grävmaskiner.