Steelwrist Background
Please select market
×

TOOLREC REDSKAPSIGENKÄNNING

Automatiska inställningar av tiltrotator

Inställningarna i Quantum-styrsystemet kan justeras beroende på vilket redskap som är anslutet till tiltrotatorn. Med ToolRec i kombination med tiltrotatorns styrsystem kan varje ToolRec-modul (TRM) konfigureras med specialanpassade hastigheter för tiltrotatorn, exempelvis vid användning av pallgafflar. Detta hjälper föraren att alltid få ut bästa prestanda hos tiltrotatorn och säkerställa minimal bränsleförbrukning. Med ToolRecs öppna CAN Bus-gränssnitt kan systemet även integreras med externa styrsystem för tiltrotatorer.

Anslut enkelt till andra sub-system

ToolRec ansluts enkelt till andra sub-system. Till exempel används det i maskinstyrningssystem för att meddela vilket redskap som sitter på maskinen, genom att sända redskapets ID till systemet. Den informationen kan användas till att automatiskt ändra inställningarna i maskinstyrningssystemet till att passa det aktuella redskapet och därmed underlätta snabba redskapsbyten och eliminera potentiella felkällor och kostnader för att göra om jobbet. ToolRec-modulerna (TRM) lagrar också information om redskapets unika mått och dimensioner ifall man föredrar lokal lagring av data om redskapet.

Spårar och övervakar redskapen

Quantum-appen ger slutanvändaren ett enkelt system för att hålla koll på redskapen. Appen meddelar användaren driftstid och senast kända kartposition för varje redskap. I appen kan användaren också konfigurera serviceintervall och ta emot notiser när det är dags för underhåll.