Steelwrist Background
Please select market
×

Regler, forskrifter og standarder

Vi kan ikke fortælle hvad du skal gøre, men vi kan hjælpe dig med at forstå, hvad du skal gøre. Vi modtager ganske ofte spørgsmål om hvilke regler der gælder, og hvad der kan ske, hvis de ikke følges. Her prøver vi at give svar på nogle almindelige spørgsmål. Bemærk, at dette ikke er alle regler, der gælder, men vi fokuserer på nogle få, der kan være gode at vide.

Hvad er maskindirektivet?

Det nye maskindirektiv (2006/42 / EF) trådte i kraft den 29. december 2009 og regulerer betingelserne for, at maskinerne skal være CE-mærket.

CE-mærket viser, at:
Fabrikanten garanterer, at maskinen overholder direktivet
Fabrikanten tager ansvar for maskinens sikkerhed
Maskinen skal være så sikker som muligt. Køberen skal have overensstemmelseserklæringen. Fabrikanten skal have den tekniske dokumentation. Maskinen kan frit sælges inden for EU

Hvornår vil den nye standard for hurtigskifter blive frigivet?

Sikkerhedsaspekterne ved joystick styring er reguleret i ISO5010 og elektronikken i ISO15998. Kort sagt skal følgende kriterier være opfyldt for at kunne installere joystick styring på en gravemaskine.

 • De normale styring skal altid være aktivt og har højeste prioritet.
 • Joystick-styringen skal kunne deaktiveres.
 • Visuel indikation er nødvendig, når joystick styring er aktiv.
 • Hastighedsgrænsen må ikke overstige 20 km/t Det skal være umuligt at køre hurtigere, end den definerede hastighed, med joystickstyringen aktiveret.
 • Førerene skal genaktivere joystick styringen, hver gang de kommer ind i maskinen.
 • Hvis joystick styringen indikerer problemer, skal det gå til “safemode”, f.eks. Sluk.
 • Hvert køretøj skal foretage en styringstest for at kontrollere maksimal hastighed med joystick styring aktiv.

Hvad er Symmetrisk standard for hurtigskifter?

Den symmetriske standard er en maskinafhængig standard, der forvaltes af den svenske forening for leverandører af mobile maskiner.

Formålet med standardisering er at:

 • Lave en standard, der er sikker og brugervenlig, samt harmonisere med internationale standarder som EN474 og den kommende ISO13031
 • Lave en konkurrencedygtig og åben industristandard, der ikke kontrolleres af en enkelt producent, men i stedet for en anerkendt og upartisk faglig organisation
 • Lave en ensartet betegnelse for hurtige fastgørelsesdele af forskellige størrelser inden for standarden
 • Lave en ensartet standardproduktion med dimensioner og tolerancer og tilpasset til effektiv fremstilling
 • Lave et design, der gør det billigt og nemt at bygge på nye og brugte skovle og redskaber
 • Lave et design, der er egnet til montering på forskellige typer gearystemer med det såkaldte sandwich værktøj, type Rototilt / Tiltrotator og lignende med hurtige forbindelser både over og under
 • Lave en standard og så vidt muligt holde gravemaskinens normale gravefunktioner
 • Har et beslag bredde, der harmonerer med og passer til de fleste gravemaskiners stikbredder, i de forskellige mål størrelses områder
 • At være uden slår og uden behov for individuel opshimsning
 • Har et design, der muliggør fremtidig installation af fuldt automatiserede systemer til tilslutning af hydraulikslanger og elektriske kabler
 • Standarden skal understøttes af et flertal af svenske og nordiske leverandører af maskiner og udstyrsfabrikanter

Er der en fælles aftale i branchen om, hvordan Tiltrotators skal betjenes?

ISO-standarden 10968 Førerkontrol er nu under revision og forventes udgivet i slutningen af 2017. Ikke desto mindre har den svenske fagforening for leverandører af mobilmaskiner indgået en aftale som følger.