Steelwrist Background
Please select market
×

Regelverk og standarder

Vi kan ikke fortelle deg hva du skal gjøre, men vi kan hjelpe deg med å forstå hva du må gjøre. Vi får inn en del spørsmål om hvilke regler som gjelder og hva som kan skje hvis de ikke følges. Her prøver vi å gi svar på noen vanlige spørsmål. Merk at det ikke er alle regler som gjelder, men vi fokuserer på noen som kan være bra å kjenne til.

Hva er maskindirektivet?

Den nye maskindirektivet (2006/42 / EC) trådte i kraft 29. desember 2009 og regulerer vilkårene for CE-merking av maskinene.

CE-merket viser at:
 • Produsenten garanterer at maskinen er i samsvar med direktivet
 • Produsenten tar ansvar for maskinens sikkerhet
 • Maskinen skal være så ufarlig som mulig
 • Kjøperen skal ha samsvarserklæring
 • Produsenten skal ha den tekniske dokumentasjonen
 • Maskinen kan selges fritt innenfor EU .

Hvilke regler gjelder for hjulstyring av gravemaskiner på hjul?

Sikkerheten gjeldende hjulstyring er styrt av ISO5010 og elektronikken er styrt av ISO15998. I korthet gjelder følgende for å få installere hjulstyring (joystick styring) på en gravemaskin.

 • Rattstyringen skal alltid være aktiv og skal alltid ha høyeste prioritet. (Merk at de fleste styresystemer ikke kan håndtere dette for gravemaskiner hvor orbitrolen ikke har en LS (Loadsensing) signal.
 • XControl kan håndtere både med og uten LS signalet fra Orbitrol.
 • Hjulstyringen må være mulig å deaktivere
 • En visuell indikator må være til stede når hjulstyring er aktiv
 • Hastigheten må begrenses til 20 km/t (Merk: At hvis hjulstyringen bare har ett signal bør fartsgrensen begrenses til 10 km/t)
 • Det skal være umulig å lure systemet og kjøre raskere enn definerte nivåer
 • Operatøren må aktivere hjulstyringen på nytt hvis føreren forlater førerhuset
 • Hjulstyringen må deaktiveres automatisk hvis feil i systemet oppstår

Når kommer den nye standarden for hurtigfester?

Den nye standarden for hurtigfester (ISO13031) er ferdig og avstemning er utført. Det er sannsynlig at den blir utgitt i andre halvdel av 2016. Ideen bak standarden er at den setter et rammeverk for alle de forskjellige hurtigfestemodellene for gravemaskiner. Ulike hurtigfestemodeller er delt inn i ulike typer, hvor hver type vil ha spesielle krav til sikkerhet.

De viktigste endringene er:
 • Alle hurtigfester er delt inn i tre klasser, der hver klasse har ulike krav til sikkerhet.
 • Svenske S-fester omfattes av regelverk for “Wedge Locked Quick Couplers”
 • Bakkventil er ikke lenger tilstrekkelig som sikkerhetsfunksjon dersom hydraulikktrykket skulle svikte.
 • For styresystem er den største endringen at alle systemer skal kontrellere at summeren fungerer når maskinen startes opp.

Hva er Standarden for Symmetriske Hurtigfester?

Den symmetriske standard er en maskinuavhengig standard som forvaltes av den Svenske bransjeforeningen for maskinleverandørene.

Hensikten med standardisering er:
 • Opprette en standard som er trygg og brukervennlig samt harmonisere med internasjonale standarder som EN474 og den kommende ISO13031.
 • Lag en konkurransedyktig og åpen industristandard som ikke er kontrollert av en enkelt produsent, men i stedet for en anerkjent og upartisk profesjonell organisasjon.
 • Lage en ensartet betegnelse for hurtigfestene i forskjellige størrelser innenfor en standard.
 • Lag en ensartet produksjonstandard med dimensjoner og toleranser og være tilrettelagt for effektiv produksjon.
 • Lage en konstruksjon som gjør det billig og enkelt å bygge om nye og brukte skuffer og tilbehør.
 • Lage en konstruksjon som er egnet for montering på forskjellige typer redskapssystemer med det såkalte sandwich-verktøyet, som Rototilt / Tiltrotator og lignende med hurtigfester både over og under.
 • Opprette en standard som så langt som mulig beholder gravemaskinens normale graveegenskaper.
 • Ha en festebredde som harmonerer med og passer de fleste gravmaskiners stikkebredder i de tiltenkte størrelse intervaller.
 • Skal være uten slakk og uten behov for individuell shimsing.
 • Ha et design som gjør det mulig for fremtidig installasjon av helautomatiske systemer for tilkobling av hydraulikkslanger og elektriske kabler.
 • Standarden bør støttes av et flertall av svenske og nordiske maskinleverandører og utstyrsprodusenter.

Er det en felles enighet i bransjen om hvordan Tiltrotatorer skal betjenes?

“Funksjoner for førerkontroll for gravemaskiner” er en bransjeavtale som eies og forvaltes av den svenske bransjeorganisasjon Maskinleverandørene. Den er utformet for å bedre sikkerheten i bransjen ved at alle gravemaskiner utstyrt med tiltrotatorer betjenes på samme måte. Avtalen beskriver hvordan innkobling av ulike funksjoner skal gjøres i de tilfeller hvor innkobling gjøres som påbygg etter at maskinen har blitt levert fra fabrikk.

“Funksjoner for førerkontroll for gravemaskiner” kan du laste ned her.


Har du et spørsmål? Still det her og vi svarer!

Du kan stille hvilket spørsmål du vil. Grunnen til at vi har med at dy fylle inn dine kontaktopplysninger i skjemaet nedenfor, er fordi at vi ønsker å verifisere spørsmålet og være sikker på at vi har forstått spørsmålet.

Still spørsmålet ditt her:

 • Företag
  Skriv in företagets namn.

 • Namn
  Skriv in ditt fullständiga namn.

 • Telefonnummer
  Vänligen skriv in ditt telefonnummer med landskod inkluderat.

 • E-mail adress
  Skriv in din E-mail adress.

 • Land
  Välj din plats.

 • Fråga
  Skriv in din fråga i fältet ovan.

  Bekräftelse