Steelwrist Background
Please select market
×
Steelwrist HCX+SGX+GB 1920x1080

Tiltrotatorer

Tiltrotatorer for gravemaskiner fra 2-33 tonn

Våre tiltrotatorer har lav byggehøyde, høy tilt vinkel og uslåelig styrke/vekt forhold takket være støpte komponenter. Med 360° rotasjon og 45° tilt i hver retning gir tiltrotatoren deg muligheten til å gjøre flere typer jobber, raskere og med bedre presisjon.

Hk/fester med Front Pin Hook, Front Pin Lock eller LockSense for sikre redskapsbytter.

Steelwrist XTR20 1920x1080
dealers background

Tiltrotatorer for gravemaskiners effektivitet og sikkerhet

En tiltrotator på gravemaskinen er perfekt for å øke utvalget av applikasjoner, som anleggsplasser, veivedlikehold, VA arbeider, kabellegging og hage. Med en 45° tilt vinkel og 360° rotasjon gir tiltrotatoren føreren muligheten til å utføre mange oppgaver uten å måtte forandre graveamskinens posisjon. Tiltrotatoren er brukt for å posisjonere redskapen med en kombinasjon av tilt og rotasjonsbevegelse. Glimrende for å jobbe på trange plasser. Erfarne tiltrotator førere bruker normalt å øke produktiviteten avhengig av aplikasjon mellom 20-35 prosent, noe som åpner opp for virkelig effektiv graving.

X02 tiltrotator

Kompakte og optimaliserte tiltrotatorer

Våre tiltrotatorer har en lav byggehøyde og lav vekt dette gir en optimalisert gravegeometri og best drifstoff effektivitet. Ståpe stål komponenter gir optimalisert vekt og styrke balanse.

Steelwrist X14 Gripper 900x600

Sikkerhet i fokus

Våre tiltrotatorer er designet for sikkert å bytte redskap og kommer med enten Front Pin Hook, Front Pin Lock eller LockSense sikkerhets løsning. Sikkerhetsløsninger som er overholder sikkerhetsreguleringene EN474, ISO13031 og SUVA.

Sustainability 900x600

Redusere miljøpåvirkningen

Den økte effektiviteten til gravemaskinen når den bruker en Steelwrist tiltrotator resulterer i lavere drivstoffforbruk, færer tunge maskiner trengs på arbeidsstedet, færre transporter og økt arbeidssikkerhet. Når du ikke trenger å flytte maskinen rundt så mye gir dette også mindre skader på grunnen på arbeidsstedet.

Steelwrist TR X07 MG

Redskap for å øke effektiviteten

Kombinasjonen av tiltrotator med Steelwrist mekaniske og hydrauliske redskap som gir en bred rekke funksjoner, muliggjør deg å utføre ett bredt spekter av oppgaver og enklere på alle typer jobber. Alle våre redskap er optimalisert for å brukes under en tiltrotator.