Steelwrist Background
Please select market
×

Steelwrist kjerneverdier

Tre kjerneverdier sammen med vår kvalitets og miljøpolitikk er veiledende for kunde, forhandlere, leverandører og medarbeidere.

Lydhør

Vi er lydhøre og arbeider aktivt for å stadig høre hva våre kunder ønsker. Vi spør til vi har forstått, og vi prøver å være tydelige i vår kommunikasjon.

I vårt daglige arbeid betyr dette at vi aktivt prøver å få tilbakemeldinger og forslag til forbedringer fra våre kunder, leverandører og ansatte.

Enkel

Hvis noe kan gjøres enklere, så er det vårt mål å gjøre det.

Vi strever etter å gjøre våre produkter og arbeidsprosesser så enkle som mulig.

Rask

Vi strever etter å korte ned responstiden på all kundekontakt slik som tilbud, teknisk support og servicebesøk. Som organisasjon strever vi etter å ha et konkurransefortrinn gjennom rask læring.

I vårt daglige arbeid betyr dette at vi prøver å være tilgjengelig når kunden trenger oss og at vårt reservedelslager skal kunne sende viktige komponenter på svært kort varsel.