Steelwrist Background
Please select market
×

Användning av SQ-standarden tillsammans med fullautomatiska snabbfästen och redskap av andra märken

SQ är en helautomatisk oljekopplingsteknik som används i snabbfästen och tiltrotatorer på grävmaskiner för att automatiskt ansluta hydrauldrivna arbetsredskap. SQ har en överlägsen prestanda och en robust design.

När du använder SQ i kombination med snabbfästen eller arbetsredskap från andra tillverkare, är det viktigt att säkerställa full funktionalitet. Checklistan nedan kan hjälpa dig.

När du har verifierat utbytbarheten och funktionen som det beskrivs nedan, godkänner Steelwrist att våra snabbfästen och arbetsredskap används med motsvarade produkt från andra tillverkare. Så länge våra produkter används i enlighet med deras användarhandböcker, påverkas inte Steelwrist CE-märkning och inga ytterligare risker är identifierade till följd av en kombinerad användning.

1. Kontrollera utbytbarheten

a. Säkerställ att arbetsredskapets grind har samma konfiguration av hydrauliska kopplingar som snabbfästet. Säkerställ att storlek och position på alla kopplingar är lika i både H-cylinder och kopplingsramp.

b. Säkerställ att grindaxlarna i arbetsredskapet överensstämmer med huvudmåtten i S-standarden (“Symmetriska snabbfästen för grävmaskiner, juni 2011-utgåvan”). Om grinden inte följer S-standarden, till exempel om främre axeln har en tjockare mittendel (se bild 1), är det inte möjligt att koppla arbetsredskapet med ett SQ-snabbfäste. Ofta är det klart synligt att styrvingarna på sidoplåtarna hindrar snabbfästet från att koppla korrekt och inte heller visas någon grön indikering. Referens: Symmetriska snabbfästen för grävmaskiner (PDF). För dimensioner relaterade till SQ 70/55 och SQ 65, se tabell 1.

c. Alla SQ-fästen från Steelwrist är utrustade med den unika säkerhetsfunktionen Front Pin Lock (FPL) för att öka säkerheten vid byte av arbetsredskap. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för FPL-funktionen, se bild 2 och tabell 2. Vissa skopor kan ha ett smutsskydd som kan behöva justeras något för att ge utrymme till SQ FPL och säkerhetsfunktionen ska fungera korrekt.

d. Om redskapet har en elektrisk kontakt måste snabbfästet ha samma typ av kontakt som redskapet. Det är möjligt att uppdatera snabbfästes- eller redskapskontakten till samma typ om så behövs. Steelwrist V14 är en robust och flexibel kontakt som passar alla märken.

Två typer av vertikala elektriska kontakter kan monteras, antingen den traditionella V90-kontakten med 10 poler eller den mer avancerade V14-kontakten med 14 poler. Om ditt snabbfäste eller redskap har två V90 vertikala kontakter måste de bytas ut till en V14-kontakt istället.

2. Kontrollera funktionaliteten (på slät mark och utan personer i närheten)

a. Koppla försiktigt redskapet med snabbfästet och säkertställ att det inte finns någon mekanisk interferens. Eventuella små problem åtgärdas före nästa steg.

b. Säkerställ en fullgod FPL-funktion genom att bara koppla främre grindaxeln på redskapet och lås sen medvetet fästet med låstapparna ovanför bakre grindaxeln. Säkerställ att du får en grön indikering. Säkerställ att redskapet hänger kvar i den främre grindaxeln i FPL-mekanismen.

c. Koppla redskapet som vanligt i snabbfästet och säkerställ att de hydrauliska funktionerna fungerar som de ska. Kontrollera att inget läckage föreligger och säkerställ fullgod hydraulfunktion.

d. Om redskapet har en elektrisk kontakt, kontrollera att alla elektriska signaler har full funktionalitet.

OBS! Om du är osäker när det gäller kombinationen av fabrikat, kontakta ditt Steelwrist-kontor för vidare information. Använd aldrig en overifierad kombination eftersom det kan leda till säkerhetsrisker.

OBS! Läs alltid bruksanvisningen för ditt arbetsredskap och ditt snabbfäste före användning.

OBS! Om grinden på redskapet har ett smutsskydd som krockar med SQ FPL-funktionen, kan Steelwrist leverera ett skydd som passar ditt arbetsverktyg.

Exempel på en felaktig främre grindaxel

Bild 1. Exempel på en felaktig främre grindaxel som inte kommer att passa i snabbfästets främre grepp. Främre grindaxeln måste överensstämma med S-standarden, d.v.s ha samma diameter över hela längden.

 

Tabell 1. Grundläggande mått, utökade S-standard mått.

 

FPL frigång

Bild 2. FPL frigång.

 

Tabell 2. FPL mått för frigång.