Steelwrist Background
Please select market
×

Bruk av SQ-standarden tilsammen med fullautomatiske HK-fester og redskap av andre merker

SQ er en helautomatisk oljekoblingsteknikk som brukes i hurtigfester og tiltrotatorer på gravemaskiner for å automatisk koble hydrauliske redskap. SQ har en fantastisk og overlegen prestanda og ett robust design.

Når du bruker SQ i kombinasjon med hurtigfeste eller redskap fra andre fabrikat, er det viktig å sikre full funksjonalitet. Sjekklisten nedenfor kan hjelpe deg med dette.

Når du har verifisert kompabiltiteten og funksjonen som beskrevet under, godkjenner Steelwrist at våre hurtigfester og redskap brukes med andre motparters produkter fra andre fabrikat. Så lenge våre produkter brukes ihht våre brukerhåndbøker, påvirkes ikke Steelwrist sin CE-merking og ingen ytterligere farer er identifisert som følge av en kombinert bruk.

1. Kontroller kompabiliteten

a. Sikre at redskapets grind har samme konfigurasjon av hydrauliske koblinger som hurtigfestet. Sikre at størrelse og posisjon er likt i både H-sylinder og koblingsrampe.

b. Sikre at grindakslingene i redskapet går overens med S-standard målene (“Symmetriske hurtigfester for gravemaskiner, juni 2011-utgaven”). Om grindene ikke følger S-standarden, for eksempel om fremre aksling har en tykkere midtdel ( se bilde1), er det ikke mulig mulighet for å koble redskapet med ett SQ-hurtigfeste. Ofte er det klart synlig å se at styrevingene på sideplatene hindrer hurtigfeste å koble korrekt og det vises heller ikke grønn indikering. Referanse: Symmetriske hurtigfester for gravemaskiner (PDF). For dimensjoner relatert til SQ 70/55 og SQ65, se tabell 1.

c. Alle SQ-fester fra Steelwrist er utrustet med den unike sikkerhetsfunksjonen Front Pin Lock (FPL) for å øke sikkerheten ved bytte av arbeidsredskap. Se til at det finnes tilstrekkelig med plass for FPL-funksjonen, se bilde 2 og tabell 2. Visse skuffer kan trenge en mindre justering for å gi plass til at SQ FPL sikkerhetsfunksjonen skal fungere korrekt.

d. Om redskapet har en elektrisk kontakt må HK-feste ha samme type kontakt som redskapet. Det er mulig og oppdatere HK-feste og/eller redskapkontakten til samme type om dette trengs. Steelwrist V14 er en robust og fleksibel kontakt som passer alle fabrikater.

To typer av vertikal elektriske kontakter kan monteres, enten den trandisjonelle V90-kontakten med 10 poler eller den mer avanserte V14-kontakten med 14 poler. Om ditt HK-feste eller redskap har to V90 vertikale kontakter må disse byttes ut til en V14-kontakt istedenfor.

2. Kontroller funksjonaliteten (på flat mark og uten personer i nærheten)

a. Koble forsiktig redskapet og sikre at det ikke er noen mekaniske problemer under tilkopbling. Eventulelle små problem justeres før neste steg.

b. Sikre at FPL- funksjonen fungerer ved å bare koble fremre aksling på redskapet og lås kilen over bakre aksling med overlegg. Sikre at du får grønn indikering. Sikre at redskapen henger fast i fremre aksling i FPL-mekanismen.

c. Koble redskapet som normalt i HK-feste og verifiser at de hydrauliske funksjonene fungere som de skal. Kontroller at det ikke er noen lekkasje og kontroller at utstyret har full hydraulikkfunksjon.

d. Om redskapet har en elektrisk kontakt, kontroller at alle elektriske signaler har full funksjonalitet.

OBS! Om du er usikker når det gjelder kombinasjonen av leverandører, kontakt ditt Steelwrist-kontor for videre informasjon. Bruk aldri en uverifisert kombinasjon ettersom dette kan føre til sikkerhetsrisiko.

OBS! Les alltid betjenningsmanualen for ditt redskap og Hk-feste før du tar det i bruk.

OBS! Om grinden på redskapen din har en beskyttelsesplate som treffer mot SQ FPL- funksjonen, kan Steelwrist levere en beskyttelsesplate som passer ditt redskap.

 

Eksempel på en fremre aksel som ikke kommer til å passe

Bilde 1. Eksempel på en feilaktig fremre aksel som ikke kommer til å passe i HK-festes fremre aksling. Fremre aksling må passe overens med S-standarden, d.v.s. ha samme diameter over hele lengden.

 

Grunnleggende mål

Tabell 1. Grunnleggende mål, forlenget S-standard mål.

FPL klaring

Bilde 2. FPL klaring

 

FPL klaring

Tabell 2. FPL klaring