Steelwrist Background
Please select market
×

Anvendelsen mellem SQ-standarden og andre mærker af fuldt hydrauliske hurtigkoblere og arbejdsredskaber

SQ er en højtydende fuldautomatisk olietilslutningsteknologi, der bruges i hurtigskifte og tiltrotatorer på gravemaskiner til at forbinde hydrauliske arbejdsredskaber. Det har en overlegen ydelse og et robust design.

Når du bruger SQ i kombination med hurtigskifte eller arbejdsredskaber fra andre producenter, er det vigtigt at sikre fuld funktionalitet. Tjeklisten herunder kan hjælpe dig.

Når du har kontrolleret anvendelsesmuligheden og funktionaliteten som beskrevet, godkender Steelwrist kombinationen mellem vores hurtigskifte- og arbejdsredskab med modsvarende produkter fra andre producenter. Så længe vores produkter bruges i overensstemmelse med deres betjeningsvejledninger, påvirkes Steelwrist CE-mærkning ikke, og der forventes ingen yderligere risici på grund af den kombinerede brug.

1. Kontroller anvendelsesmuligheden

a. Sørg for, at ophæng på arbejdsredskabet har samme konfiguration af hydraulik koblinger til hydraulikolie som hurtigskiftet. Kontroller, at størrelsen og placeringen af alle koblinger er ens i både H-cylinder og koblingsrampe.

b. Sørg for, at akslerne i arbejdsredskabets ophæng er i overensstemmelse med S-standardmålene (Symmetriske hurtigskifte til gravemaskiner, juni 2011-udgave). Hvis ophænget ikke følger S-standarden, for eksempel hvis den forreste pind har en tykkere midterdel (se billede 1), er et sådant arbejdsredskab ikke muligt at koble sammen med en SQ Quick Coupler. Normalt er det tydeligt synligt, da føringsfinnerne på sidepladerne forhindrer, at hurtigskiftet går i indgreb korrekt, og der er ingen grøn indikation. Reference: Symmetriske hurtigskifter til gravemaskiner (PDF). For tabel relateret til SQ 70/55 og SQ 65, se tabel 1.

c. Alle SQ-hurtigskifte fra Steelwrist er udstyret med den unikke sikkerhedsfunktion Front Pin Lock (FPL) for at øge sikkerheden ved udskiftning af arbejdsredskaber. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til FPL-funktionen, se billede 2 og tabel 2. Nogle skovle kan have en spildbeskyttelsesplade, der muligvis skal ændres lidt for at SQ FPL-sikkerhedsfunktionen kan fungere korrekt.

d. Hvis arbejdsredskabet har et elektrisk stik, skal hurtigskiftet have den samme type stik som arbejdsredskabet. Det er muligt at opdatere hurtigskiftet eller stikket til arbejdsredskabet til den samme type, hvis nødvendigt. Steelwrist V14 er et robust og fleksibelt stik, der passer til alle mærker.

To typer lodrette elektriske stik kan monteres, enten det traditionelle V90-stik med 10 poler eller det mere avancerede V14-stik med 14 poler. Hvis dit hurtigskifte eller arbejdsværktøj har to V90-lodrette stik ved siden af hinanden, skal de i stedet kombineres til et V14-stik.

2. Kontroller funktionaliteten (på almindelig plan grund og uden nogen mennesker i nærheden)

a. Kobl forsigtigt arbejdsredskabet med hurtigskiftet, og kontroller, at der ikke forekommer nogen mekanisk interferens. Enhver lille interferens skal rettes inden de næste trin.

b. Sørg for fuld FPL-funktion ved kun at tilslutte/fange forreste pind på arbejdsredskabet. Lås bevidst hurtigskiftekilerne over den bageste pind, og sørg for, at du får en grøn indikation, og at FPL holder arbejdsredskabet, når det kun hænger i den forreste pind.

c. Kobl arbejdsredskabet korrekt i hurtigskiftet, og kontroller de hydrauliske funktioner fungerer. Kontroller, at der ikke er lækage, og sørg for fuld hydraulisk funktion.

d. Hvis arbejdsredskabet har et elektrisk stik, skal du kontrollere, at alle elektriske signaler har fuld funktionalitet.

BEMÆRK: Hvis du føler dig usikker med hensyn til kombinationen af mærker, skal du kontakte dit Steelwrist-kontor, og de vil guide dig videre. Brug aldrig en ikke-verificeret kombination, da dette kan føre til en sikkerhedsrisiko.

BEMÆRK: Læs altid brugervejledningen til dit arbejdsredskab og hurtigskifte inden brug.

BEMÆRK: Hvis ophænget på dit arbejdsredskab har en spildbeskyttelsesplade, der forårsager interferens med SQ FPL-funktionen, kan Steelwrist levere en plade, der passer til dit arbejdsredskab.

Eksempel på den forreste pind

Billede 1. Eksempel på den forreste pind. Den kommer ikke ind i hurtigskiftets forreste del. Den forreste pind skal være i overensstemmelse med S-standard f.eks. den samme diameter i fuld længde.

 

Mål

Tabel 1. Grundlæggende mål, udvidede S-mål

 

FPL frigang

Billede 2. FPL frigang

 

FPL frigang

Tabel 2. FPL frigang