Steelwrist Background
Please select market
×

VÆRKTØJSGENKENDELSE, TOOLREC

Automatisk skift af tiltrotatorindstillinger

Indstillingerne i Quantum-kontrolsystemet kan justeres afhængigt af hvilket arbejdsredskab, der er tilsluttet tiltrotatoren. Med ToolRec i kombination med tiltrotator-kontrolsystemet kan hvert ToolRec-modul (TRM) konfigureres med brugerdefinerede tiltrotatorhastigheder, f.eks. når du bruger pallegafler. Dette hjælper operatøren med altid at opnå den optimale ydelse af tiltrotatoren og sikre et minimalt brændstofforbrug. Med ToolRecs åbne CAN-businterface kan systemet også integreres med eksterne tiltrotatorstyringssystemer.

Forbind let til andre undersystemer

ToolRec forbinder let til andre undersystemer. For eksempel bruges det i maskinstyringssystemer (MCS) til at informere, hvilket arbejdsredskab der er tilsluttet maskinen ved at sende arbejdsredskabs-id’et til MCS. Denne indgang kan bruges til automatisk at ændre MCS-indstillingerne, så de matcher det tilsluttede redskab, hvilket giver hurtigere redskabsændringer og eliminerer potentielle fejlkilder og dyrt omarbejde. ToolRec-modulerne (TRM’er) kan også gemme oplysninger om arbejdsredskabets unikke mål og dimensioner, hvis lokal datalagring af arbejdsredskab foretrækkes.

Sporer og overvåger arbejdsredskaber

Quantum-appen tilbyder slutbrugeren et simpelt system til styring af arbejdsredskaber. Appen lader brugeren kende hvert arbejdsredskabets driftstid og sidst sete kortposition. Med appen kan brugeren også konfigurere serviceintervallerne og modtage underretninger, når det er tid til vedligeholdelse.