Steelwrist Background
Please select market
×

ToolRec

Autotilt 2560x1600

Automatisk spårning och optimering

Korrekt data till ditt maskinstyrsystem
Den grundläggande idén bakom Quantum ToolRec är ett system som upptäcker och sätter en identitet på ett redskap som används på en grävmaskin. Informationen kan sedan användas av något av våra partnersystem som du använder i ditt dagliga arbete såsom maskinstyrsystem, vågsystem, tiltrotatorstyrning etc. Systemet får automatiskt information om vilket verktyg som används och kan sedan sätta rätta parametrar för just det aktuella redskapet. På detta sätt behöver du inte manuellt mata in vilket redskap som ska användas och du eliminerar en potentiell felkälla samtidigt som det möjliggör än snabbare redskapsbyten.

TRM 2560x1600

Enkelt att lägga till nya redskap

Att lägga till ett nytt redskap till Quantum ToolRec är mycket enkelt. Montera ToolRec modulen på redskapet, öppna Quantum-appen och tryck på “Nytt Redskap” som kommer upp automatiskt. Namnsätt redskapet och det är nu tillgängligt för systemet.

Håll koll på dina redskap
Med Tool Recognition kan du hålla reda på redskap på arbetsplatsen. Vi övervakar både den fysiska positionen samt utnyttjandet. Om du har regelbundna serviceintervaller på dina redskap kan vi automatiskt uppmärksamma dig när det är dags för service.

Bara en start
Mycket prisvärda och med ett tre-pack ToolRec moduler får du en god start och mer funktionalitet läggs till efterhand. Batteriets livstid är cirka fem år.