Steelwrist Background
Please select market
×
Open S Steelwrist 192x1250 Green

Open-S Alliance

Open-S är ett gemensamt initiativ mellan två av branschens teknikledare – Rototilt och Steelwrist – och baseras på den etablerade, symmetriska snabbfästesstandarden för grävmaskiner (S-standarden) som är framtagen av Maskinleverantörema.

Open-S förvaltas av en fristående organisation, Open-S Alliance, som i sin tur leds av ett råd med tekniker från samtliga medlemsföretag. Vi tror att friheten att välja förbättrar förutsättningarna för nya innovationer och kontinuerlig utveckling. Vi tror också att slutna system skapar en inlåsningseffekt som begränsar användarnas möjlighet att välja de bästa produkterna. Genom att istället komma överens om ett  öppet gränssnitt kan vi alla fokusera på konkurrensen och ändå erbjuda kunderna  kompatibilitet.

Open-S Alliance är öppen för alla tillverkare i branschen som tror på fördelarna med en gemensam standard.

Välkommen du också!