Steelwrist Background
Please select market
×

Steelwrist lanserar tredje generationen tiltrotatorer på invigning i Hamburg 13-14 mars 2024

17 jan 2024

PRESSMEDDELANDE

Den 13 mars 2024 invigs Steelwrist Deutschland GmbH:s nya anläggning i Hamburg och i samband med det presenterar Steelwrist den största och mest innovativa produktlanseringen i företagets historia. Huvudnumret i lanseringen utgörs av den första modellen i Steelwrists tredje generation tiltrotatorer, som kommer att lägga ribban framöver vad gäller bränsleeffektivitet, säkerhet och mångsidighet. Efter eventet i Hamburg kommer alla nya produkter att visas på Intermat-mässan i Paris.

Den största produktlanseringen i Steelwrists historia
Steelwrist tillverkar tiltrotatorer, snabbfästen och redskap för grävmaskiner, har en global närvaro och egen organisation i 19 länder. Genom hela företagets historia har effektivitet för grävmaskiner varit centralt i produktutvecklingen.

På lanseringseventet kommer Steelwrist för första gången att presentera tredje generationens tiltrotator, som har ett flertal innovativa funktioner både ur ett hårdvaru- och mjukvaruperspektiv. Detta kommer att inkludera nya tekniker för säker låsning av fästen och enkelt underhåll. Som en del i plattformen för Quantum styrsystem kommer en kombination av nya hårdvarukomponenter och guidningssystem för installationssupport att visas, som kommer att ta enkla installationer och fjärrsupport till en ny nivå.

Även om tredje generationens tiltrotator kommer att vara huvudnumret i lanseringen så kommer flera nya produkter att presenteras samtidigt, inkluderande men inte begränsat till, en ny serie gripar och en ny serie hydrauliska markvibratorer med enastående hög kompakteringsförmåga i förhållande till oljeflöde som passar perfekt under en tiltrotator. I tillägg till nyheter relaterade till tredje generationens tiltrotator, styrsystem, sensorteknologi och redskap, så kommer Steelwrist också att lansera en ny produktkategori som bygger vidare på den breda produktportföljen för grävmaskinseffektivitet.

“Vid det här laget har framåttänkande grävmaskinsägare och operatörer världen runt förstått den enorma effektivitetsförbättringen som en tiltrotator tillför en grävmaskin. Självklart är detta bra för våra kunders konkurrenskraft så väl som för miljön. Dock förbättrar våra produkter inte bara grävmaskinens effektivitet utan spelar också en avgörande roll när man tar sig an utmaningar relaterade till klimatförändringen, och med vår tredje generations tiltrotator hoppas vi sätta en ny standard. Jag tror att det blir den bästa tiltrotator som någonsin byggts, av någon”, säger Stefan Stockhaus, vd på Steelwrist.

Invigning av ny anläggning i Tyskland och fortsatt global tillväxt
Lanseringseventet markerar också den officiella invigningen av Steelwrists nya anläggning i Hamburg, Tyskland. Dotterbolaget Steelwrist Deutschland GmbH etablerades 2023 för att ytterligare stärka företagets närvaro och förmåga att möta efterfrågan på denna viktiga marknad. De utökningar i verksamheten som nyligen skett i Finland och Frankrike visar ett engagemang för att tillgodose kundernas behov, med förbättrad support för återförsäljare och lokala lager av produkter och reservdelar.

Nya produkter visas på Intermat-mässan
Efter eventet i Hamburg kommer alla nya Steelwrist-produkter att visas på Intermat-mässan i Paris, Frankrike, 24-27 april 2024. Denna internationella mässa bjuder in yrkesfolket i industrin, entreprenörer och operatörer till att uppleva de innovationer och den avancerade teknologi som definierar Steelwrist.

För mer information kontakta:

Stefan Stockhaus                                      Karl Serneberg
Vd                                                              VP OEM Sales & Marketing
Steelwrist AB                                             Steelwrist AB
[email protected]             [email protected]
Tel +46 709981321                                    Tel +46 702619811

 

Om Steelwrist
Steelwrist är en global tillverkare av tiltrotatorer, snabbfästen och redskap för grävmaskiner med huvudkontor i Sverige. Ett tydligt fokus på robusta och moderna produkter, kombinerat med snabb service har visat sig vara uppskattat av det ökande antalet kunder. För mer information om Steelwrist, besök steelwrist.com.