Steelwrist Background
Please select market
×
Sweepers Steelwrist High
QCController

Quick Coupler Controller

Quick Coupler Controller är ett system för styrning och övervakning av funktionerna hos Steelwrist snabbfäste, låsa/låsa upp, samt tillvalen automatisk tryckavlastning och växling B till tank.

Styrsystemsmodulen installeras i hytten och indikatorpanelen visar tydligt de olika funktionerna. Enkel installation med de förberedda kopplingarna.