Steelwrist Background
Please select market
×

Frågor och svar

Varför är fettsmörjning bättre än oljesmörjning?

Varför är fettsmörjning bättre än oljesmörjning? Fett har många fördelar jämfört med olja. Då det skiljer sig mellan olika tiltrotatortillverkare så låter vi någon annan svara på frågan. Så här säger STF Ingenjörsutbildning ABs kursledare i ämnet tribologi (vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt och omfattar friktion, nötning och smörjning).

Är fett bättre än olja? För att kunna svara på frågan kan man börja med att fastställa vad fett inte klarar av. Smörjfett kan inte användas som kylmedel på grund av dess dåliga värmeledningsförmåga. Det kan heller inte användas som bromsvätska eller för kraftöverföring på grund av elasticiteten. Men som smörjmedel är de överlägsna oljorna.”

Ett utdrag från STF Ingenjörsutbildning som är Sveriges ledande teknikutbildningsföretag för vidareutbildning. Utbudet av kurser inom teknikområdet är brett och målgruppen för våra utbildningar är främst tekniker och ingenjörer.

Vid sidan om vad oberoende källor säger så ser vi en klar trend mot ökande andel centralsmörjning. Då kopplar man ihop systemen och man får en tämligen underhållsfri lösning.

Om fett är så bra varför väljer Indexator att ha olja i sitt hus?

Det är svårt att svara på då det inte finns några direkt smörj-tekniska fördelar. Däremot är det vanligt att även Indexator själva använder fett om kunden så önskar. Verkar vara speciellt vanligt i vissa länder.

Rototilt, Rotortilt eller Tiltrotator, vad är skillnaden?

Tiltrotator är det generiska namnet men många av våra kunder säger i dagligt tal antingen rotortilt eller rototilt när man menar samma sak. I grunden menar man en produkt med en roterande och en tiltande rörelse. Rotationen åstadkoms med en snäckväxel som är själva hjärtat i produkten som gör att det går att snurra ändlöst. Detta i kombination med tiltcylindrar för tiltningen. Det förekommer produkter utan tiltcylindrar men det har den stora nackdelen med en väsentligt svagare tiltrörelse och högre bygghöjd. Dessutom är en tiltcylinder ett oerhört kostnadseffektivt sätt att åstadkomma en väldigt hög tiltkraft. En tiltcylinder kostar bara en bråkdel som reservdel jämfört med alla andra tiltlösningar. Givetvis går tekniken framåt men rent geometriskt är det svårt att få en hög tiltkraft i kombination med låg bygghöjd utan tiltcylindrar.

Varför är gjutning bättre än svets?

Den stora fördelen kommer av att man kan placera material där det behövs av hållfasthetsskäl medan man kan ta bort där det inte behövs. Detta leder till en lägre vikt men ger samtidigt en högre hållfasthet. Sedan beror det vilket material man gjuter med. Steelwrist är enda tillverkaren som gjuter i STÅL medan alla andra tillverkare gjuter i så kallat segjärn (Ductile Iron eller Austempered Ductile Iron).

Varför gjuter inte alla tillverkare?

Svårigheten med gjutning är att det är ett annorlunda sätt att konstruera. Våra utvecklingsingenjörer har lång erfarenhet av gjutteknik och det tar lång tid att lära sig för att det ska bli bra. En annan svårighet är att det tar lång tid att starta tillverkningen, många månader, och blir något fel så är det bara att starta om. Dessutom är gjutformerna väldigt dyra vilket gör att man måste tillverka en stor volym för att det inte ska bli för dyrt. Titta på vilken grävmaskin som helst så ser du att alla hållfasthetskritiska delar, t ex bomroten, är gjutna.

Finns någon hydraulisk extrafunktion på Steelwrists tiltrotatorer?

Ja, på X12 och uppåt finns två extra hydraulfunktioner att tillgå där den ena normalt används till gripkassetten. På X04, X06 och X07 finns en extra hydraulfunktion att tillgå.

Vilken typ av tiltcylindrar använder ni?

Vi använder endast dubbelverkande tiltcylindrar för maximal styrka. Fördelen med just dubbelverkande är att när den ena trycker då drar den andra och man får en jämn belastning på växellådan. Eftersom båda cylindrarna både trycker och drar blir de väsentligt starkare än enkelverkande som ofta upplevs som ”svampiga”. Dessutom använder vi härdade kolvstänger för maximal slitstyrka och tålighet. En bonuseffekt vi har med vår konstruktion är att cylindrarna är mer ”rättuppstående” vid tiltning än andra märken vilket beror på tiltcylinderöronen sitter på rotorkroppens bredaste punkt.

Med höga tiltcylindrar finns väl en risk att de i vissa lägen ”vinklar ut”?

Vi tänkte på detta under utvecklingsfasen och valde då att placera tiltcylinderns infästning på växellådan, dvs ”örat”, på rotorns bredaste punkt. Resultatet av detta är att tiltcylindrarna står rakt upp. Detta gör även att tiltcylindrarna ”vinklar ut” väsentligt mindre även med fullt tiltutslag än vad som skulle ha varit fallet om tiltcylinderns infästning suttit längre fram eller bak. Som bonus med denna lösning kommer dessutom att styrkan i tilten blir större tack vare att vinkeln mellan tiltcylindern och växellådan är nära 90 grader.

Ni verkar trycka på att hög tiltvinkel är bra – varför?

Ni verkar trycka på att hög tiltvinkel är bra – varför? Det handlar helt enkelt om att kunna öka flexibiliteten och minska bränsleförbrukningen. Givet att du har tillräcklig tiltvinkel så resulterar det i att du kan göra mer utan att flytta maskinen. Du tappar inte material när du vrider runt en skopa med material i eftersom du kan hålla upp skopan 5 grader mer. I slutändan betyder det något färre maskinförflyttningar och därmed högre produktivitet och lägre bränsleförbrukning.

Har du en fråga? Ställ den här och vi svarar!

Ställ den här och vi svarar! Du kan ställa vilken fråga du vill. Skälet till att vi har med dina kontaktuppgifter i formuläret nedan är för att vi kanske vill verifiera frågan och vara säker på att vi förstått rätt.

Ställ din fråga här:


*

*

*

*