Steelwrist Background
Please select market
×

Latour blir deleier i Terratech

5 jun 2015

Pressemelding, 5 juni 2015

Investment AB Latour (publ) har gjennom sitt datterselskap Latour-Gruppen AB kjøpt 18% av aksjene i Terratech som er moderselskapet til Steelwrist gjennom en rettet emisjon. Intensjonen er at Steelwrist som hjørnestein, skal bygge et industrikonsern innenfor området hurtigkoblinger, tiltrotatorer, elektronikk og verktøy for gravemaskiner og andre redskapbærere.