Steelwrist Background
Please select market
×

Latour blir delägare i Terratech

5 jun 2015

Pressrelase 5 juni 2015

Investment AB Latour (publ) har genom dotterbolaget Latour-Gruppen AB förvärvat 18% av aktierna i Terratech som är Steelwrist moderbolag genom en riktad nyemission. Avsikten är att med Steelwrist som hörnsten bygga en industrigrupp inom området för snabbfästen, tiltrotatorer, elektronik och redskap för grävmaskiner och andra redskapsbärare.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en onoterad industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. I den onoterade industrirörelsen är den övergripande verksamhetsidén att med ett långsiktigt perspektiv investera i teknikstarka företag med egna produkter som bedöms ha en stor internationaliserings- och tillväxtpotential.

”Det är mycket glädjande att Latour blir delägare i Steelwrist. Latours långsiktiga investeringsperspektiv betyder mycket för koncernens fortsatta utveckling och vi kan nu mer aktivt börja titta på ännu snabbare expansionsalternativ både geografiskt och produktmässigt. Målet är att vidareutveckla den mycket konkurrenskraftiga position vi redan har på vår hemmamarknad även internationellt, säger Stefan Stockhaus, vd för Steelwrist.”

”Idag har mer än 90% av alla nya grävmaskiner som säljs i Sverige en tiltrotator, men penetrationen är mindre än 5% i stora men närliggande marknader som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Vi ser därför med stor tillförsikt på tillväxtpotentialen i Steelwrist och kommer att arbeta aktivt tillsammans med övriga ägare för att stärka bolagets position som den snabbast växande tillverkaren av tiltrotatorer i världen”, säger Björn Lenander, vd för Latour Industries AB och ny styrelseledamot i Steelwrists moderbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Stockhaus
vd, Steelwrist AB
Tel: 08-626 07 00 alternativt 0709-98 13 21
Epost: [email protected]