Steelwrist Background
Please select market
×

Redskapstillverkaren KINSHOFER GROUP går med i Open-S Alliance

9 mar 2023

NYHET FRÅN OPEN-S ALLIANCE – PRESSMEDDELANDE

Det gemensamma initiativet för att skapa en öppen standard för helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner stärks när Open-S Alliance välkomnar KINSHOFER GROUP som medlem i organisationen. Målet med Open-S-standarden är att ge maskinförare och entreprenörer friheten att kombinera maskinfästen, tiltrotatorer och redskap från tillverkare som ingår i standarden, samt att främja fortsatt teknikutveckling.

KINSHOFER är en ledande tillverkare av redskap för grävmaskiner och kranar, rotatorer, tiltrotatorer och vridcylindrar, med huvudkontor i Holzkirchen, Tyskland. Företaget går med i Open-S Alliance som Associerad medlem.

“KINSHOFER är glada att gå med i denna allians. Våra kunder kommer att välkomna att KINSHOFER öppnar våra produkter för Open-S-standarden eftersom det tar bort gränser och begränsningar för att använda ett brett utbud av redskap från olika tillverkare på samma maskin. KINSHOFER kommer att ta en aktiv roll i att stötta Open-S Alliance i arbetet med att utöka utbudet av hydrauliska snabbfästen globalt”, säger Thomas Friedrich, vd på KINSHOFER GROUP.

Inom industrin ökar efterfrågan på produktivitet konstant och i många applikationer är behovet av snabba redskapsbyten kontinuerligt, därför blir helautomatiska snabbfästen alltmer populära. Open-S Alliance strävar efter att ge maskinförare och entreprenörer friheten att kombinera snabbfästen, tiltrotatorer och redskap från olika tillverkare som följer standarden. Det öppna gränssnittet definierar den hydrauliska kopplingen och säkerställer att en kombination av produkter från olika tillverkare inte på något sätt stör eller förändrar respektive produkts säkerhetslösning. Den öppna standarden hindrar att kunder blir inlåsta i en enskild tillverkares lösning och gör att de istället kan välja den lösning som bäst passar deras egna behov.

“Alla medlemmar i Open-S delar uppfattningen att maskinförare och entreprenörer ska ha friheten att välja vilken lösning de ska köpa. Open-S Alliance välkomnar alla tillverkare i industrin som tror på en gemensam standard och jag är glad att välkomna KINSHOFER som en ny medlem”, säger Anders Jonsson, styrelseordförande i Open-S Alliance AB.

Antalet medlemmar i Open-S Alliance växer när fler och fler företag drar slutsatsen att en öppen standard är bra för industrin. Det pågår för närvarande ett flertal diskussioner med företag som ansökt om medlemskap.

För mer information kontakta:
Anders Jonsson, styrelseordförande i Open-S Alliance AB, [email protected], +46 70 590 09 49

Stefan Stockhaus, styrelseledamot i Open-S Alliance AB
[email protected], +46 70 998 13 21

 

Om Open-S
Open-S – den öppna standarden för helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner. Syftet med Open-S är att erbjuda kompabilitet mellan snabbfästen, tiltrotatorer och redskap från olika tillverkare. Open-S Alliance är en oberoende organisation vars enda syfte är att utveckla och främja Open-S-standarden. Läs mer på www.opens.org.