Steelwrist Background
Please select market
×

Rototilt och Steelwrist – i ambitionen att skapa en allians kring helautomatiska symmetriska snabbfästen för grävmaskiner

20 feb 2020

PRESSMEDDELANDE

Allteftersom marknaden för helautomatiska snabbfästen fortsätter att växa i snabb takt, och fler tillverkare lanserar lösningar, har frågan kring kompatibilitet blivit allt viktigare. Idag tillkännager Steelwrist och Rototilt gemensamt ambitionen att uppnå global utbytbarhet mellan redskap med integrerade oljekopplingar inom den Symmetriska standarden.

Ambitionen med alliansen baseras på symmetriska snabbfästen, eller grindfästen som vi ofta kallar dessa i Sverige, vilka idag är den snabbast växande typen av snabbfästen i världen. Huvudmålet med den Symmetriska standarden har alltid varit att säkerställa utbytbarhet mellan olika tillverkare av snabbfästen, tiltrotatorer, skopor och andra redskap. Ett skäl till Symmetriska snabbfästens snabba genomslag har varit att de är öppna och inte kontrolleras av en ensam tillverkare.

”När vi nu lanserar och utökar vårt QuickChange-sortiment med helautomatiska snabbfästen var det naturligt att bygga vidare på den Symmetriska standarden som vi följt sedan 20 år tillbaka vilken redan är kompakt, relativt lätt och mycket robust jämfört med många andra alternativ. Med tillägg av oljekopplingar och ett elektriskt gränssnitt kommer det att vara oöverträffat på den internationella marknaden”, säger Anders Jonsson, VD för Rototilt Group AB.

Huvudskälen till att bilda en allians är att:
1. Öka säkerheten, flexibiliteten och effektiviteten för grävmaskinsägare, grävmaskinoperatörer och markpersonal då utbytbarheten säkerställs mellan olika tillverkares produkter.
2. Sträva efter en konkurrenskraftig och öppen industristandard som inte kontrolleras av en tillverkare.
3. Göra det kostnadseffektivt att montera helautomatiska grindar på begagnade och nya arbetsredskap.

Ambitionen med alliansen är att den skall vara öppen för andra tillverkare som utvecklat kompatibla lösningar att ansluta sig till.

”Vi ser tydligt att det finns ett stort behov av en allians mellan olika tillverkare, och våra helatomatiska SQ fästen har växt mycket sedan vår lansering för snart tre år sedan. Det främsta skälet till att vi har arbetat för att skapa alliansen är att vi tror på att bygga öppna system som kunderna kan leva med under lång tid”, säger Stefan Stockhaus, VD för Steelwrist AB.

Mer information kommer att komma under våren 2020 och målet är att tillkännage detaljerad information innan Svenska Maskinmässan 4-6 juni 2020 i Stockholm, Sverige.
(www.maskinmassan.se)

För mer information vänligen kontakta:

Steelwrist AB                                              Rototilt AB
Stefan Stockhaus                                       Anders Jonsson
CEO                                                            CEO

[email protected]              [email protected]
Tel: +46 709981321                                   Tel: +46 705900949