Steelwrist Background
Please select market
×
Open S Steelwrist 192x1250 Green

Standarden i korthet

Open-S är en gemensam standard för det hydrauliska gränssnittet mellan maskinfäste, tiltrotator och/eller redskap. Denna definition gör snabbkopplingarna som ingår i standarden kompatibla mellan olika tillverkare och produkter. För mer tekniska detaljer, ladda hem Open-S technical specification här.

Gränssnittet bygger vidare på den etablerade, symmetriska snabbfästesstandarden för grävmaskiner (S-standarden) som är framtagen av Maskinleverantörema.
Läs mer om den S-standarden här.

Open-S definierar inte tekniska lösningar inuti snabbfästen eller produkter, utan säkerställer endast att snabbfästen mellan olika tillverkare är kompatibla med varandra. Open-S är helt maskin- och systemoberoende, vilket innebär fortsatt valfrihet att definiera olika funktioner och extrafunktioner i sitt system.

Ladda ner en introduktion och teknisk specifikation för Open-S här.
Ladda ner specifikation: Mått och tekniska data för mekaniska redskap.