Steelwrist Background
Please select market
×

Open-S – en bra lösning för maskinägaren och branschen

20 nov 2020

NYHET FRÅN OPEN-S ALLIANCE – REPLIK

Vi vill göra några viktiga förtydliganden kring Open-S och bemöta kommentarer från bland annat Åke Soneruds öppna brev.

På 90-talet stod entreprenadbranschen inför en tuff utmaning när olika tillverkares produkter gled längre och längre ifrån varandra och redskap och fästen inte passade ihop. I det skedet togs initiativ mellan olika tillverkare att utveckla S-standarden för att skapa kompatibilitet mellan redskap, snabbfästen och tiltrotatorer. Idag står branschen inför i princip samma utmaning, där olika helautomatiska system inte är kompatibla, och där kunden får ta konsekvenserna.

Open-S är baserat på den redan etablerade och öppna S-standarden och är inget företagsspecifikt eller slutet partnerprogram. I den senaste revisionen av S-standarden från 2011 står det dessutom att standarden skall ”ha en design som möjliggör en framtida inbyggnad av helautomatiska system för koppling av hydraulslangar och elkablar”. Open-S är således helt i linje med tanken bakom den ursprungliga S-standarden.

Open-S är utvecklat med återförsäljarna och maskinägarna i åtanke. Kunder har olika behov och vi tycker det är viktigt att kunden har en valmöjlighet och slipper bli inlåst i en företagsspecifik lösning. Detta är just skälet att Open-S är öppet och redan idag har vi andra tillverkare som ansökt om medlemskap.

Då vi enats om hur produkterna ska kopplas samman kan kunderna fritt välja i sortimentet hos tillverkare som ingår i standarden. Det blir tydligare för kunden vad som passar ihop och vilka garantiåtaganden som gäller. Vi fortsätter att ta fullt ansvar för våra respektive produkter, men genom att samarbeta kan vi fokusera på att undvika brister och hitta bättre tekniska lösningar. Då får vi också mer utrymme för nya innovationer.

Viktiga frågor i utvecklingen av Open-S är naturligtvis kompatibilitet och säkerhet. Därför säkerställer vi att tiltrotator och redskap passar ihop med kundens val av utrustning. Medlemmar i standarden ska uppfylla ett antal tekniska kriterier och toleranser men även kunna serietillverka produkterna med god kvalitet. Dörren är som sagt öppen för alla tillverkare som är intresserade och teknikfrågorna är fullt hanterbara.

Detta är således inte en fråga om teknik utan om politik. Man måste vilja samarbeta för att kunna samarbeta. Ett exempel på en designändring som innebär problem är att OilQuick till exempel infört sina Front Pin Guide-axlar som inte längre följer den symmetriska de-facto standarden, med enda syfte att förhindra kompatibilitet, är ett tecken på att kompatibilitet inte ses som önskvärd. Istället för att fokusera på hur vi skiljer oss åt idag, lyfter vi gärna blicken mot ett scenario där vi tillsammans utvecklar den gemensamma standarden vidare för att i framtiden kunna göra samma resa som t ex Bluetooth eller CAN-open, som också började som samarbeten mellan olika företag och som med tiden blivit CEN-standarder.

Vi är säkra på att fler tillverkare kommer att ansluta sig och vi räcker ut handen och välkomnar även OilQuick till en sådan resa.

Det är bra för maskinägaren och bra för hela branschen.

 

Initiativtagarna för Open-S

Anders Jonsson                                Stefan Stockhaus
VD Rototilt Group AB                        VD Steelwrist AB
[email protected]             [email protected]
+46 70-590 09 49                              +46 70-998 13 21