Steelwrist Background
Please select market
×
Sweepers Steelwrist High
Xcontrol G2 Steelwrist 900x600

XCONTROL G2

XControl G2 är ett avancerat styrsystem för tiltrotatorer som är mycket enkelt att använda. Det kalibrerar automatiskt inställningarna för bästa körkänsla och lägsta bränsleförbrukning. Säker hjul- och bandstyrning finns som tillval tillsammans med andra maskinberoende optioner, till exempel schaktbladsstyrning, bomsväng etc. Handlovstöd till joystick finns som tillval.

Integration mot marknadens ledande maskinstyrsystem som iDig, Leica, Moba-Novatron, Topcon och Trimble finns som tillval.

 

TiltrotatorStyrning 900x900

TILTROTATORSTYRNING

För att uppnå bästa precision styrs tiltrotatorns alla hydrauliska funktioner proportionellt (steglöst) med rullar på L8-handtagen. Autokalibrering av hydrauliska ventiler ger den bästa förarupplevelsen och minimerar bränsleförbrukningen. Vår standardinstallation är i linje med ISO 10968 Earthmoving machinery – Operator’s Controls.

LÄS MER
WheelSteering 900x900

BAND- OCH HJULSTYRNING

Tillvalet band- och hjulstyrning låter föraren styra maskinens hjul eller band med rullar på handtagen.
Rullarna ger bra styrprecision och föraren slipper släppa handtagen för att styra maskinen vilket sparar tid och förbättrar ergonomin och förarmiljön.

LÄS MER
Joystick 900x900

JOYSTICKS

Steelwrist joysticks är designade för grävmaskinister med höga krav på ergonomi och funktionalitet. Det multifunktionella och ergonomiska L8-handtaget har satt en ny standard med sin innovativa, funktionella design. Det är idag marknadens ledande joystick.