Steelwrist Background
Please select market
×
Schakt sektion

Svetsbara SQ grindar

Koppla redskap effektivt

Att koppla tiltrotatorn eller arbetsredskapen på ett effektivt sätt är alltid en bra idé. Oavsett om strävar efter att säkra ditt underhåll genom att ansluta till ett centralt smörjsystem, eller om du letar efter att spara tid när du byter arbetsredskap, har vi den lösning du behöver.

Svetsbar adapter för enkel konvertering av hydrauliskt arbetsredskap till SQ.  Hankopplingar i SQ-adaptern är utrustad med Qplus-tekniken för ett högre flöde, mer drifttid och förbättrad service.