Steelwrist Background
Please select market
×

Open-S Alliance vinnare av Svenska Demoleringspriset för innovation 2022

25 nov 2022

NYHET FRÅN OPEN-S ALLIANCE – PRESSMEDDELANDE

Open-S Alliance vinner det Svenska Demoleringspriset i kategorin “Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer”. Organisationen Open-S Alliance tog emot priset vid en ceremoni på svenska rivningsmässan Demcon i Stockholm den 24 november 2022. Priset gäller för Open-S, den öppna standarden för helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner. Open-S Alliance är en oberoende organisation som utvecklar och främjar Open-S-standarden.

“Vi är mycket glada för priset och det visar på det stöd som finns för en öppen standard som inte låser in kunderna i en enskild tillverkares lösning för snabbfästen, tiltrotatorer och redskap,” säger Stefan Stockhaus, styrelsemedlem i Open-S Alliance AB.

Den svenska tidningen Professionell Demolering i samarbete med branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, har delat ut Det Svenska Demoleringspriset sedan 2012. “Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer” delas ut till en tillverkare eller leverantör för lanseringen av en innovation eller en synnerligen utmärkande utveckling av en befintlig produkt.

I rivningsindustrin där det är vanligt med många och snabba redskapsbyten blir helautomatiska snabbfästen alltmer populära. Open-S är en standard för det hydrauliska gränssnittet mellan snabbfästen, tiltrotatorer och redskap. Standarden gör det lättare för maskinförare och entreprenörer att välja maskinfästen, tiltrotatorer och redskap, och vara trygga med att de passar ihop. Open-S hindrar också inlåsning i en företagsspecifik lösning.

“Vi för samtal med ett flertal tillverkare och hoppas snart kunna tillkännage fler medlemmar,” säger Anders Jonsson, styrelseordförande i Open-S Alliance AB.

För mer information om Open-S, besök opens.org.

För mer information kontakta:
Anders Jonsson, styrelseordförande i Open-S Alliance AB,
[email protected], +46 70 590 09 49

Stefan Stockhaus, styrelseledamot i Open-S Alliance AB,
[email protected], +46 70 998 13 21

 

 

Om Open-S
Open-S – den öppna standarden för helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner. Syftet med Open-S är att erbjuda kompabilitet mellan snabbfästen, tiltrotatorer och redskap från olika tillverkare. Open-S Alliance är en oberoende organisation vars enda syfte är att utveckla och främja Open-S-standarden. Läs mer på www.opens.org.