Steelwrist Background
Please select market
×

Centralne smarowanie

Akcesoria

 

Montowane fabrycznie dla zwiększenia niezawodności

Centralne smarowanie tiltrotatora – odnotowujemy wzrost zapotrzebowania i może wkrótce stać się standardową opcją.

Wadą modernizacji centralnego smarowania w tiltrotatorze jest to, że montaż komponentów może być trudny po zakończeniu montażu tiltrotatora. Jeśli wąż zostanie ściśnięty, centralne smarowanie nie działa idealnie. Dlatego Steelwrist oferuje fabrycznie zamontowane centralne smarowanie w sposób gwarantujący jakość instalacji.