Steelwrist Background
Please select market
×

Volvo Construction Equipment joins Open-S Alliance

26 okt 2021

PRESSMEDDELANDE

Volvo Construction Equipment går med i Open-S Alliance

Open-S Alliance arbete med en global öppen standard för hydrauliska redskap för grävmaskiner tar ett kliv framåt då Volvo Construction Equipment som första grävmaskinstillverkare blir medlem i organisationen.

Efterfrågan på helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner fortsätter att öka snabbt både inom rivnings-  och anläggningsbranschen. Open-S Alliance välkomnar nu Volvo Construction Equipment (Volvo CE) som ledande tillverkare av avancerade grävmaskiner till medlemskap i organisationen.

Open-S Alliance är en tillverkaroberoende organisation som arbetar för att göra det möjligt att kombinera hydrauliska grävmaskinsredskap och -verktyg från olika tillverkare. Medlemskap är i tre nivåer, från fullvärdig medlem, associerad medlem och stödmedlem, beroende på om Open-S-produkter utvecklas, produceras i egen regi eller köps in. Sedan början av 2021 har Volvo CE levererat snabbfästen och adaptrar direkt från fabrik och nu går man med i Open-S Alliance som stödmedlem, i en satsning för att göra kundernas dagliga arbete ännu mer produktivt.

“Vi är mycket glada för att Volvo Construction Equipment som teknikledande tillverkare formellt går med i alliansen. Vi ser också att intresset växer från andra grävmaskinstillverkare. Jag är fast övertygad om att öppna och standardiserade gränssnitt ger betydande fördelar för kunderna. Det blir lättare att använda redskap av flera olika märken, och inte bli låst i en lösning som ägs av en enda tillverkare”, säger Stefan Stockhaus, styrelseordförande i Open-S Alliance AB. 

Arbetet med standardiseringen har pågått de senaste två åren med syfte att;

  • Öka säkerheten och effektiviteten för grävmaskinsägare, grävmaskinister och markpersonal tack vare att möjligheten att byta mellan hydrauliska redskap från olika tillverkare uppnås
  • Skapa en konkurrenskraftig och öppen branschstandard som inte kontrolleras av en enda tillverkare
  • Skapa en standard som är användarvänlig och efterlever de högsta säkerhetskraven
  • Skapa en enhetlig tillverkningsstandard för mått och toleranser
  • Göra det kostnadseffektivt att efterinstallera adaptorplattor på gamla och nya skopor och redskap

Tekniska specifikationer kan laddas ner på www.opens.org.


For more information contact:

Stefan Stockhaus, Chairman of Open-S Alliance
[email protected], +46 70 998 13 21

Anders Jonsson, Board Member of Open-S Alliance
[email protected], +46 70 590 09 49

Om Open-S

Open-S – den öppna standarden för helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner. Syftet med Open-S är att erbjuda kompabilitet mellan maskinfästen, tiltrotatorer och redskap från olika tillverkare. Open-S Alliance är en icke vinstdrivande organisation vars enda syfte är att utveckla och främja Open-S-standarden. Läs mer på www.opens.org.