Steelwrist Background
Please select market
×

Fyrslangsystem

Styrsystem

 

Styrsystem för fyrslangslösningar

Många mindre grävmaskiner har två hydrauliska kretsar där den ena normalt kopplas direkt mot tiltrotatorns rotation och den andra kretsen delas av tilt, grip, extra och lås. I detta fall använder man grävmaskinens egna proportionalfunktioner och orginal joysticks.

Styrsystemet uppfyller gällande krav och även den kommande ISO13031 där säkerhetsnivån höjts och bland annat behöver systemet verifiera att summern fungerar vid varje uppstart av grävmaskinen.