Steelwrist Background
Please select market
×
gripper casette excavation bucket

Gripar

Steelwrist hydrauliska redskap

Steelwrist multigrip är vår allsidiga arbetsgrip för anläggnings- och timmerhantering. Multigripen lämpar sig utmärkt för tunga lyft, stenläggning, sortering, lasta kapat timmer, lättare rivningsarbeten etc.
Den nya högprestanda gripen är skapad för tuffare arbeten som att hantera större stenar, timmer, återvinning, skrot, sortering och även medeltunga rivningsarbeten.
Steelwrist fingergrip är en heavy duty-grip med mångsidig användning, för stubbar, skräp, skrot och buskage.

Steelwrist grapple
dealers background

Steelwrist Hydrauliska Gripar

TimberGrab Steelwrist 800x800

Multi- och timmergrip

Steelwrist multigrip är vår allsidiga arbetsgrip för anläggnings- och timmerhantering. Multigripen lämpar sig utmärkt för tunga lyft, stenläggning, sortering, lasta kapat timmer, lättarerivnings arbeten etc. Med stor öppning är multigripen det perfekta redskapet för förare som vill bredda sin arbetsförmåga. Stor gripkraft tillsammans med lasthållningsventiler och ackumulator för högsta säkerhet.

Överlappande griparmar stänger helt så även tunna objekt lätt kan hanteras. Hardox 500 i alla slitplåtar och skärstål tillsammans med expanderbultar, självsmörjande lager och mekaniska ändstopp, är detaljer som säkerställer en lång livslängd såväl som en smidig förarupplevelse.
Grinden har 5 graders vinkel vilket gör att tripen blir parallell med tiltrotatorns rotationsplan. Fungerar självklart utmärkt med vår SQ-teknologi.

 • Bultade grindar tillgängliga med S-, SQ-, CW- och HS- standard
 • Optimerad öppnings- och stängningsgeometri för timmer hantering
 • Mekaniska ändstopp för längre livslängd
 • Dubbla parallellstag och cylinder med högtryckstätningar
 • Expander axlar
 • Stor öppning och låg vikt
StoneGrab Steelwrist 800x800

Sten och sorteringsgrip – för tyngre jobb

Den nya högprestanda gripen är skapad för tuffare arbeten som att hantera större stenar, timmer, återvinning, skrot, sortering och även medeltunga rivningsarbeten. Skärstålen i HB500 stål är bultade och kan vändas, villket tillsammans med griparmar i höghållfast stål och expanderaxlar säkerställer ett kostnadseffektivt arbete. Hög gripstyrka och stor öppning ger dig den flexibilitet som du behöver.

Shimsbara mekaniska ändstopp och lasthållningsventiler säkerställer ett säkert arbete. Fästplattan har fem graders vinkel vilket gör gripen parallell med tiltrotatorns rotationsplan och funkar utmärkt med vår SQ-teknologi.

 • Bultade grindar tillgängliga med S-, SQ-, CW- och HS- standard
 • Stabil och robust design
 • Integrerade lasthållningsventiler
 • Extra stor öppning
 • Extra mekaniska stopp
 • Vändbara bultade skärstål
FingergrappleSteelwrist 800x800

Fingergrip – Mångsidig grip för tuffa uppdrag

Steelwrist fingergrip är en heavy duty-grip med mångsidig användning, för stubbar, skräp, skrot och buskage. Den finns i versioner med sju fingrar och fem fingrar, för att möta önskemålen från operatörerna.

Liksom övriga Steelwristgripar har den en hög gripstyrka, lasthållningsventiler och ackumulator för högsta säkerhetsnivå. Med sin stora öppning är den det perfekta redskapet för operatörer som vill bredda sitt arbetsområde. Gripklorna sluts helt så att även små objekt kan hanteras enkelt.

Hardox 500 i alla slitplåtar liksom gripklor med påläggssvets av hårdmetall Hb 600 för längre livslängd. Självklart har den också expanderplattor och självsmörjande lager. Fästplattan har fem graders vinkel vilket gör gripen parallell med tiltrotatorns rotationsplan. Den fungerar naturligtvis utmärkt med vår SQ-teknologi.