Steelwrist Background
Please select market
×

Om styrsystem

XControl-Bridge joysticks Steelwrist

Det finns två huvudtyper av system: tvåslangade och fyrslangade, dvs om de styrs av en eller två hydraulfunktioner från grävmaskinen. Utmärkande för tvåslangade system är att alla funktioner kan köras samtidigt eftersom oljan fördelas till respektive funktion i tiltrotatorns hydraulblock. För fyrslangade system är tiltrotatorn mer passiv och oljeflödet styrs helt av grävmaskinen. En annan viktig skillnad är hur styrsystemet installeras, om det sker i fabrik eller eftermonteras av grävmaskinsåterförsäljaren.

 

Controlsystem clinometer steelwrist

Fabriksmonterade och eftermonterade styrsystem

Fler och fler grävmaskinstillverkare kan nu leverera grävmaskiner med ett styrsystem monterat i fabrik. Fördelen för användaren är att allt är funktionstestat, kvalitetssäkrat och korrekt CE-märkt. Risken för problem med själva styrssystemet är betydligt mindre då det alltid monteras likadant och testas noggrannt på fabrik.

Eftermonterade styrsystem

Fortfarande är de flesta styrsystemen idag eftermonterade, även om trenden mot fabriksmontage är tydlig. Vid eftermontaget byter man normalt ut orginalhandtaget och monterar in en hydraulventil (kallas oftast pytsarventil) i maskinen för att styra flödet till tiltrotatorn. En mycket viktig del av montaget är den slutliga injusteringen av respektive funktion. Med XControl går detta mycket lätt tack vare den inbyggda autotuningen som säkerställer att rätt mängd olja kommer till tiltrotatorn. Steelwrist går även att beställa med propstyrsystemen SVAB RT eller GP.

Yanmar-CYA-2

Fyrslangade system – främst för minigrävare

Några grävmaskinstillverkare har sedan en tid tillbaks försett sina maskiner med två dubbelverkande hydrauluttag. En Steelwrist kan utrustas för att fungera med detta system men det finns vissa begränsningar som är bra att känna till. Eftersom all hydraulik styrs direkt från maskinen så beror det på tillverkarens hydraulsystem hur bra det går att justera in tilt- respektive rotation.

Det går inte att köra mer än två funktioner samtidigt vilket innebär att det inte går att använda t ex tilten samtidigt som grip eller extrafunktion utan man måste växla emellan. Detta kan upplevas som irriterande om man är van vid XControl eller något annat tvåslangsystem. I praktiken används detta system mest på minigrävare (av kostnadsskäl) där grip inte är så vanlig som på större maskiner.