Steelwrist Background
Please select market
×

Steelwrist historia -old

1970-tal

Snabbfästen för grävmaskiner ser dagens ljus. Svenska Åkerman är först ut med att ta fram ett snabbfäste.

1980-tal

Den svenska marknaden för snabbfästen börjar ta fart och fler bolag börjar leverera snabbfästen efterhand som dessa blir allt mer populära i Sverige. Kring 1985 domineras den svenska snabbfästesmarknaden av fem företag: Dento, Bofors, Överum, Cerapid och SMP. Några bolag börjar intressera sig för tiltrotator konceptet som utvecklats av Noreko. 1986 börjar Steelwrist föregångare Dento leverera tiltrotatorer

1990-tal

Byggkrisen i början av 90-talet skapar stora lönsamhetsproblem i hela branschen. Mot slutet av 90-talet börjar tiltrotatormarknaden börjar komma igång på allvar, inte bara i Sverige utan nu även i Norden. Bl a Gjerstad Industri A/S ser potentialen i produkten och förvärvar Dento. Gjerstads ägare avlider oväntat och den planerade tillverkningen i Knivsta läggs på is.

2000-2004

Dsolution AB bildas och en ny generation tiltrotatorer baserat på erfarenheterna från 80- och 90-talet börjar utvecklas av Bernt Wedberg. Prototypserien av en ny generation tiltrotatorer presenteras.

2005

Stefan Stockhaus och Markus Nilsson startar Steelwrist AB och köper utvecklingsprojektet i Dsolution AB.

2006-2008

En period med starkt fokus på produktutveckling, produktifiering och tillväxt startar. Produktportföljen byggs ut och produktionskapaciteten mångdubblas. 2008 lanseras även styrsystem och snabbfästen som egna produkter.

2008-2009

Finanskrisen inleder en tuff period av nedskärningar och rationaliseringar. Preferred supplier avtal med Volvo Construction Equipment skapar förutsättningar för att konsolidera verksamheten och bygga en ny produktionsanläggning i Edsberg i Sollentuna.

2010

Stark tillväxt och försäljning på flera nya marknader startar. Generation 2 av Steelwrist styrsystem XControl lanseras i samarbete med SVAB.  Bolaget ISO certifieras för både Kvalitet (ISO9001) och Miljö (ISO14001).

2011

Stora investeringar i produktutveckling och stålgjutning – Världens första helgjutna tiltrotator Steelwrist X07 lanseras.

2012

Steelwrist patenterade snabbfästen med framaxellås (Front Pin Lock) lanseras tillsammans med NCC våren 2012.

2013

X20 lanseras och säkra fästen implementeras även på tiltrotatormodellerna. Steelwrist säkra fästen vinner mark och när alternativa lösningar presenteras är Steelwrist den enda lösning som fungerar på alla grävmaskiner, stora som små, nya och begagnade.

OEM samarbete med Yanmar Construction Equipment inleds.

2014

X32 kompletterar produktprogrammet för stora maskiner och på kompaktmaskiner nås en marknadsledarposition i volym på svenska marknaden. Tyskland startas upp och Lehnhoff standard på tiltrotatorer går in i serieproduktion.

2015

Fortsatt stark tillväxt och fokus på nya marknader. Produktprogrammet breddas ytterligare för att kunna fortsätta växa utanför Norden.

OEM samarbete med JCB inleds.