Steelwrist Background
Please select market
×

Om Steelwrist

Steelwrist är en global tillverkare av tiltrotatorer, snabbfästen och redskap för grävmaskiner med huvudkontor i Sverige. Ett tydligt fokus på robusta och moderna produkter, kombinerat med snabb service har visat sig vara uppskattat av det ökande antalet kunder.

Steelwrist affärsidé

Steelwrist ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja tiltrotatorer, snabbfästen, tillbehör och redskap för grävmaskiner och grävlastare. Steelwrist ABs mål är att vara ”bäst i världen på att utveckla, tillverka och sälja redskap som ökar grävmaskiners effektivitet”. Steelwrist AB är ett helsvenskt företag med huvudkontor och tillverkning i Rosersberg norr om Stockholm.

Steelwrist kärnvärden

Tre kärnvärlden tillsammans med vår kvalitets- och miljöpolicy är vägledande för hur vi jobbar gentemot kunder, återförsäljare, leverantörer och medarbetare.

Lyhörd

Vi är lyhörda och jobbar aktivt för att hela tiden lyssna på vad våra kunder önskar.
Vi frågar tills vi har förstått, och vi försöker vara tydliga i vår kommunikation.
I det dagliga arbetet betyder detta att vi aktivt försöker få feedback och förslag på förbättringar från våra kunder, leverantörer och anställda.

Enkel

Om något går att göra enklare så är det vårt mål att göra det.
Vi strävar efter att göra våra produkter och våra arbetsprocesser så enkla som möjligt.

Snabb

Vi strävar mot att korta svarstiden i all kundkontakt såsom offertutskick, teknisk support och servicebesök.
Som organisation strävar vi efter att ha en konkurrensfördel genom ett snabbt lärande.
I det dagliga arbetet betyder detta att vi försöker vara tillgängliga närhelst kunden behöver oss och att vårt reservdelslager skall kunna skeppa viktiga komponenter på mycket kort varsel.