Steelwrist Background
Please select market
×

Hvorfor Tiltrotator?

For gravemaskineiere og kunder av gravemaskinarbeider i det svenske markedet, er det nærliggende å montere en tiltrotator til gravemaskinen. Over 90% av alle gravemaskiner mellom 3 og 30 tonn er nå utstyrt med en tiltrotator. Jo mer komplisert jobb – desto høyere produktivitet ved hjelp av en tiltrotator – så enkelt er det. Erfarne operatører estimerer en produktivitetsøkning på mellom 20 og 35% avhengig av hvilken type jobb. Vi har gjort en sammenligning:

Produktiviteten taler for seg selv

Jo mer komplisert jobb – desto høyere produktivitet ved hjelp av en tiltrotator – så enkelt er det. Erfarne operatører estimerer en produktivitetsøkning på mellom 20 og 35% avhengig av hvilken type jobb. Vi har gjort en sammenligning:

Kort sagt kommer produktivitetsøkningen av

  • Eksisterende jobber kan gjøres raskere
  • Nye typer jobb
  • Mindre behov for grunnarbeidere

100% konvertering

Når du går fra å jobbe uten tiltrotator til å jobbe med, viser statistikken at du aldri går tilbake. Vi har nesten 100% konvertering i alle markeder hvor vi opererer.
Kan man få en bedre vurdering av produktet?