Steelwrist Background
Please select market
×

Datatag - världens största stöldmärksystem

Datatag Steelwrist antitheft 900x900

Datatag och märksystemet Cesar är världens största märksystem för individmärkning av utrustning såsom entreprenadmaskiner, trailers, båtar, motorcyklar, motorer o s v, och drivs från England i samarbete med polis, tull och andra organisationer (se datatag.se). Datatag har mer än fyra miljoner märkta enheter i sitt register.

Datatag-flow sektion

Märkningssystemet

Försäkringsbranschen jobbar på en gemensam märkningsnorm för maskiner och utrustning. Den nya normen kommer att bygga på märksystem som har minst fem märkkomponenter och Datatag är idag det enda system som uppfyller dessa krav.

Steelwrists märkningssystem består av flera olika komponenter innehållande bl a microchip, DNA datadots, manipuleringsskyddade dekaler och dold etsning för att göra det omöjligt att ta bort märkningen. Detta gör även att polis och tull i 197 länder enkelt kan läsa av och snabbt verifiera vem som äger produkten via det globala Datatag systemet.

 

Datatag steelwrist sektion

Minskar risken för stöld med 80%

Statistik från England visar att med Datatag märkning minskar risken för stöld med 80% och skulle utrustningen ändå bli stulen så är det 6 gånger större chans att den återfinns.

Syftet med Steelwrist datatagmärkning är att hjälpa kunden att fokusera på sin verksamhet och slippa tänka på stillestånd, produktionsbortfall, ersättningsmaskiner, slitageavdrag och andra följdkostnader som alltid uppkommer i samband med stölder.

Märksystemet Cesar

Film om hur lätt det är att stjäla maskiner och hur man kan skydda den