Steelwrist Background
Please select market
×
Sweepers Steelwrist 1920x1080

清扫器

挖掘机用高性能清扫器

无论您是需要清洁路面,电缆沟,铁路开关,电车轨道,屋顶,集装箱,洪水或是受灾地区的杂物,物料或积雪清除,斯蒂瑞特清扫器系列都可以帮您高效完成工作。

Sweepers Steelwrist 768x432
Sweepers Steelwrist 1920x1080